lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Lyckad workshop om multikanal

Publicerad: 2014-12-09

Martin Hansson och Jens Hultman var talarna på en workshop kring utveckling av detaljhandelns multikanalserbjudande.

Den senaste workshopen som arrangerades av Centrum för Handelsforskning hade detaljhandelns utmaningar i fokus och utveckling av multikanalserbjudande. Ett sextiotal besökare slöt upp i Biskopshuset i centrala Lund för att lyssna på huvudtalaren Martin Hansson, Global Retail and Expansion manager på IKEA Group och Jens Hultman, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och Centrum för Handelsforskning.

Martin Hansson gav en överblick över hur man på IKEA ser på multikanalserbjudandet, vilka utmaningar man ser framför sig och hur man tänker sig att möta kunden i framtiden. IKEA är precis i början av sin resa mot att kunna erbjuda sina kunder ett fullfjädrat multikanalserbjudande och man arbetar redan med e-handel på flera marknader. IKEA har årligen 700 miljoner besök i sina varuhus och 1,5 miljarder besökare på sin webb, så det råder inget tvivel om att IKEA’s erbjudande påverkas av användningen av ny teknik - även om den fysiska butiken även i framtiden är helt nödvändig. Martin Hansson beskrev utvecklingen av kapacitet, systemintegration och infrastruktur som nödvändiga komponenter för att kunna bygga ett multikanalserbjudande. Det är också nödvändigt att ständigt utveckla förståelse för kundens framtida behov, detta för att IKEA ska kunna nå sitt mål att fördubbla verksamheten till 2020.

Jens Hultman leder centrats forskningsprojekt kring e-handel och presenterade preliminära resultat från en enkätstudie som genomförts under hösten. Enkäten riktade sig till de största svenska detaljhandelsföretagen och syftade till att öka kunskapen om detaljhandelns styrning och utveckling av e-handels- och multikanalserbjudande. Resultaten visar att även om vissa delar av handeln har kommit långt i utvecklingen av e-handel och har ett sammanhängande erbjudande som kombinerar olika försäljnings- och marknadsföringskanaler så är det lång väg kvar att vandra. Detaljhandeln framstår som trögstartad, men nya e-handelsföretag driver på detaljhandeln i att utveckla e-handel och multikanalserbjudanden som komplement till den etablerade butikshandeln. Enkätundersökningen visar också att detaljhandeln i stort upplever logistik och systemintegration som stora utmaningar i utvecklingen av ett multikanalserbjudande.

Under våren planeras ytterligare workshops i vår regi – håll utkik i vårt kalendarium.