lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Licentiatseminarium

Publicerad: 2018-12-17

Karla Marie B. Paredes presenterade sin licentiatuppsats Exploring retail innovation management: perceptions and practices in Swedish retail organizations.

Den 17:e december presenterade Karla Marie B. Paredes (Innovationsteknik) sin licentiatuppsats ”Exploring retail innovation management: perceptions and practices in Swedish retail organizations”. Diskussionen leddes av lektor Susanne Nilsson, vid avdelningen för  Integrerad Produktutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan. En mycket intressant diskussion om temat innovation i handeln, dess utmaningar och möjligheter framåt. Licentiatuppsatsen godkändes och vi har numera en licentiat inom området Retail innovation vid Centrum för handelsforskning Lunds Universitet. Karla Maries projekt har varit finansierat av Centrum för Handelsforskning via Handelsrådet.

Huvudhandledare:  Annika Olsson, Lunds Tekniska Högskola
Biträdande handledare: Malin Olander Roese, Lunds Tekniska Högskola
Biträdande handledare: Ulf Johansson, Företagsekonomi, LU Ekonomihögskolan,
Examinator: Fredrik Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Läsa licentiatuppsatsen

Vänligen kontakta Karla om du är intresserad av att läsa licentiatuppsatsen.