lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kunskapsnod för hållbar e-handel

Publicerad: 2021-09-07

För att nå de globala hållbarhetsmålen krävs att e-handelssektorn omvandlas till ett hållbart logistiksystem. Nu tas ett helhetsgrepp på e-handelns möjligheter och utmaningar i en unik e-handelssatsning, skriver Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

Photo by JavyGo on Unsplash


Projektet – som leds av ReLog vid Lunds universitet och CLOSER – har finansiering från Vinnova i tre år med uppstart i augusti 2021.

– ReLog och CLOSER är de drivande aktörerna för både kunskap- och pilotprojekt inom framtidens e-handel. Målet för satsningen är skapa en framgångsrik samverkansarena och kompetenscenter för hållbar e-handelslogistik, säger Centrum för handelsforsknings Daniel Hellström i pressmeddelandet. Daniel Hellström är professor i Förpackningslogistik vid LTH samt forskningsledare för ReLog.

Pressmeddelande från Helsingborgs stad: ”ReLog och CLOSER tillsammans med Helsingborgs stad i unik samverkan om kunskapsnod för hållbar e-handel”.

Pressmeddelande från Vinnova: ”Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel”.

 

Kontakta

Vill du veta mer om e-handelsforskningen, mejla Daniel Hellström eller Klas Hjort.