lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kravmärkning gäller nu även förpackningar

Publicerad: 2014-12-30

Vinsterna blir en snålare resursanvändning och minskat matsvinn

Idag gäller kravmärkningen bara innehållet i livsmedlet. Det innebär att förpackningen kan innehålla gifter eller ha en dålig design som kräver extra transportarbete.

Nu kommer kravmärkningen även omfatta varornas förpackning.

Annika Olsson, professor i Förpackningslogistik på Centrum för handelsforskning kommenterar nyheten i Svt 2014-12-30:

- Det två huvudsakliga vinsterna med detta är att det blir fler förpackningar utan giftiga kemikalier som kan migrera in i livsmedlet och resurssnålare totalleverans på livsmedel från producent till konsument, och då inkluderar det förpackningen, transporten och ett reducerat matsvinn.