lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Konsumenttrender 2015

Publicerad: 2014-12-19

Michael Björn, adjungerad professor på Ekonomihögskolan i Lund och forskningschef på Ericsson ConsumerLab, kommenterar konsumenttrender.

Vad är det som kommer att driva framtidens konsumenter och hur påverkar ny teknik som smartphones vår vardag? Michael Björn är forskningschef på Ericsson ConsumerLab och adjungerad professor på Företagsekonomiska Institutionen.

Michael Björn arbetar bland annat tillsammans med Professor Ulf Johansson med frågor som handlar om framtidens handel och hur konsumenttrender förändrar förutsättningarna för handeln.

För mer information, kontakta Ulf Johansson.