lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kompetensutveckling inom handeln: Möjligheter och utmaningar

Publicerad: 2022-02-01

Den 26:e januari presenterade Centrum för handelsforskning en digital workshop om kompetensutveckling inom handel. Vid workshopen kommer vi att presentera resultat från pågående forskningsprojekt.

Pernilla Derwik och Daniel Hellström presenterade resultat från ett pågående forskningsprojekt vid den digitala workshopen.

 

Pernilla Derwik och Daniel Hellström presenterade resultat från ett pågående forskningsprojekt med fokus på hur informellt lärande går till i praktiken. De fokuserade på följande frågor: Hur ser butikschefers lärande ut? Hur kan organisationen stödja deras lärande?

Kristina Bäckström och Ulf Johansson är i slutfasen av ett projekt om personalens roll i servicemötet. Vid workshopen berättade Kristina om projektet och riktade fokus mot frågor så som: Hur ser kraven från dagens kunder ut och hur kan personalen hantera dessa? Hur ser möjligheterna till kompetensutveckling ut för butikspersonal? 

Katarina Stark från Systembolaget deltog också och visade på hur Systembolaget jobbar med dessa frågor.

Presentationer från webbinariet kan laddas ner i pdf: