lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Ida blir doktor i tjänstevetenskap

Publicerad: 2018-12-13

Fredagen den 7 december disputerade centrets affilierade forskare Ida de Wit Sandström i tjänstevetenskap med avhandlingen Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers.

Opponent var docenten i etnologi Lars Kaijser från Stockholms universitet. Betygsnämnden utgjordes av docent Johan Hagberg, företagsekonomi vid Göteborgs universitet, docent Sofia Ulver, företagsekonomi vid Lunds universitet samt docent Filippa Säwe, service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Ida de Wit Sandström är den tredje doktor som disputerat vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap under 2018, och den elfte sedan institutionen grundades år 2000.

Avhandlingen Kärleksaffären: Kvinnor och köpenskap i kustens kommers är publicerad på Makadam förlag.