lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Hur skapas handelsmiljöer?

Publicerad: 2015-11-26

Internationell konferens hölls på Campus Helsingborg

Måndagen den 23 november hölls en internationell endagskonferens: Sense of Place and Retail: localization, attractiveness and accessibility. Konferensen samarrangerades av Centrum för handelsforskning och forskningsprojektet Handel Helsingborg. 

Key note hölls av Professor Leigh Sparks, Institute for Retail Studies at University of Stirling, Scotland.

Sparks pratade främst om hur handeln påverkar känslan och meningen av en plats. Platsers mening i staden befinner sig i förändring beroende på hur handeln utvecklas. Förr hade folk en viss anledning att besöka stadens centrum, idag kan den anledningen se helt annorlunda ut. Vi ser en decentralisering av inte bara handeln i staden utan även i andra avseenden.

Kerstin Gustafsson, gatudirektör från Malmö stad talade bland annat om de utmaningar som logistiken i Malmös centrala delar möter varje dag. Många olika aktörer ska få plats, samtidigt som det är nödvändigt att ta hänsyn till exempelvis miljöaspekter.

Mattias Kärrholm, professor i arkitektur talade om hur planering av stadens centrum påverkar hur människor använder olika platser med exempel som stortorget i Malmö.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion med föredragshållarna som modererades av Lisa Kirsebom där publiken ställde frågor. Det betonades från flera håll i panelen att det var viktigt att inte se en plats bara som något som fyller endast en funktion utan att platsen har många olika betydelser och inte bara för handel.

Eftermiddagen bestod bland annat i en mycket uppskattad rundvandring av handelscentra och stråk i Helsingborgs stad.

Aktuell forskning från projektet "Handel Helsingborg" presenterades också, där fokus var olika typer av konsumentpraktiker och beteenden kring handel i Helsingborg och hur olika handelsmiljöer skapas i staden.

 

Läs mer om forskningsprojektet Handel Helsingborg