lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Hur ska centrumhandeln överleva och utvecklas?

Publicerad: 2016-11-25

Den 15 november var det dags igen, och då arrangerades en workshop kring Retail Destination

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar varje år ett par praktikerorienterade workshops. Den 15 november var det dags igen, och då arrangerades en workshop kring Retail Destination i de alldeles nya lokalerna på STUDIO Meetingpoint i Malmö.

Ett 70-tal deltagare fick lyssna på ett par föredrag av både lokala och inbjudna talare och på eftermiddagen arrangerades parallella gruppdiskussioner kring olika teman. Dagens tema var relationen mellan handel och plats och fokuserade på etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling.

Johnathan Reynolds är forskare vid OXIRM (Oxford Institute of Retail Management, Oxford university). Jonathan gav en uppskattad föreläsning om trender kring What is happening in UK High Street Retailing? där han bland annat tog upp trender som driver på utveckling kring handelsplatser och shoppingcentra. Med utgångspunkt i exempel från Oxford drev Jonathan tesen att framtidens handelsplats behöver svara upp mot en förväntan att vara en lätt tillgänglig och anpassad upplevelse (convenient, personal, experiential).

Jonathan Reynolds presentationsmaterial hittar du här.
Johan Anselmssons presentationsmaterial hittar du här

Jonathan Reynolds presentation (Länk till Youtube) hittar du här.
Johan Anselmssons presentation (Länk till Youtube) hittar du här

Johan Anselmsson, som är forskare knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, presenterade en studie kring centrumhandel. Johan pratade bland annat om tillgänglighet skapar utmaningar, och hur kunder når handelsområden med bil, cykel, fotgängare och kollektivtrafik. 

Det lönar sig att rusta upp och förbättra köpcentrumen – speciellt innerstadscentrumen. Fortsätter det som det har gjort, kommer butiker inne i staden att försvinna med tiden på grund av konkurrens från e-handel och köpcentrum utanför staden.Det beror på kombinationen av att det är svårt att komma dit som kund, och mycket lättare att komma åt ett köpcentrum. 

– Kunder är bekväma av sig när det kommer till kritan, men om man investerar, förbättrar och rustar upp kan det löna sig, säger Johan Anselmsson.

Innan lunch modererade Ulf Johansson en panel bestående av såväl praktiker som forskare där kundbeteende och kundbehov stod i fokus. Hur ska städer kunna bli attraktiva handelsdestinationer och vad är det konsumenterna egentligen vill ha? En viktig fråga i diskussionen var platstillgänglighet och platsattraktivitet. Panelen verkade enig i frågan om att kundens beteende är både föränderligt och skiftande, och att kunder behöver olika typer av handel för olika typer av behov.

- Jag tyckte det var intressant att få internationell input genom föreläsningen från Oxford University. Det visar att vi har liknande utmaningar oavsett land. Sen tyckte jag att det var extra roligt att åhörarna engagerade sig så mycket i paneldebatten – det gav definitivt tillfälle till många givande samtal under lunchen och i workshopen som följde, säger Pia Sandin Citysamverkan i Malmö, som både var inledningstalare och paneldeltagare sammanfattade när hon förmiddagen.

Under eftermiddagen genomfördes tre parallella workshops. Tre teman avhandlades; konsumenter i farten, mobil shopping och alternativa handelsplatser.

Presentationen från workshopen Konsumenter i farten hittar du här.         
Presentationen från workshopen Mobile shopping hittar du här.
Presentationen från workshopen Alternativa handelsplatser hittar du här: del 1del 2 och del 3