lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelsstad i förvandling

Publicerad: 2017-10-17

Cityhandelns utmaningar och möjligheter i Helsingborgsregionen diskuteras i en ny bok från forskare på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Traditionella butiker befinner sig i en digital omställningsfas och har fått konkurrens från nya tjänster och alternativa handelsformer. Samtidigt ställer allt kunnigare kunder utökade krav på sådant som sortiment, kompetens, service och tillgänglighet, information om ursprung och miljöpåverkan. Parallellt med denna utveckling ser vi en fortsatt utbyggnad av handelsplatser belägna utanför tätorterna, vilket innebär en fortsatt utmaning för cityhandeln. Vad innebär denna utveckling för det traditionella butiksformatet? Vilka möjligheter och utmaningar kan vi ana i de nya former för handel som växer fram? 

En ny bok från forskare på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel och städer. Genom att undersöka vad detta innebär för detaljhandeln i Helsingborgsregionen vill författarna Cecilia Fredriksson och Devrim Umut Aslan bidra till förståelsen av handelns utmaningar och möjligheter i ett bredare perspektiv. De olika bidragen bygger på olika metoder och skilda forskningsmaterial. En central utgångspunkt har varit att hitta angreppssätt som kan användas för att belysa den komplexitet som finns inom handeln. 

Mer info

Köp boken Handelsstad i förvandling

Läs också

Centrum för handelsforsknings rapport om kunniga kunder