lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelsforskare presenterade sina resultat på konferens i Finland

Publicerad: 2014-05-25

Forskare från Centrum för handelsforskning deltog den 21 – 22 maj 2014 på konferensen 3rd Nordic Conference on Consumer Research i Vaasa, Finland.

Handel Helsingborg deltog den 21 – 22 maj 2014 på konferensen 3rd Nordic Conference on Consumer Research i Vaasa, Finland. Konferensen fokuserade på den teoretiska och metodiska pluralism som finns inom nordisk Consumer Research. Devrim Umut Aslan presenterade här ”Recording consumer practices – A practical application in Helsingborg” (Aslan), Ola Thufvesson presenterade ”Purchasing as an ongoing process: An exploration of consumers ‘practices in retail store settings” (Bäckström, Thufvesson & Fredriksson) och Cecilia Fredriksson presenterade ”Putting green words in your bag – On sustainable retail and value creating practices” (Fredriksson).

Läs mer om aktiviteterna hos Handel Helsingborg.