lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handelns uppsatspris till studenter på Ekonomihögskolan och LTH

Publicerad: 2016-06-08

I konkurrens med ett stort antal uppsatser inom ämnesområdena handel, konsumtion och varuförsörjning vann två studenter från Lunds universitet Handelns uppsatspris 2016.

     
Amanda Karlsson Streijffert,      Malin Ek, ekonom och
civilingenjör och tidigare            tidigare student vid    

student vid LTH                         Ekonomihögskolan   

 

I konkurrens med ett stort antal uppsatser inom ämnesområdena handel, konsumtion och varuförsörjning vann två studenter från Lunds universitet Handelns uppsatspris 2016.

Studenterna Malin Ek och Amanda Karlsson Streijffert tog examen i fjol på Technology Management programmet och fick nyligen priset för en uppsats som visar på hur omfördelning av varor vid multikanalförsäljning kan bidra till att öka försäljningen och minska prisreduktioner. Handledare för den vinnande uppsatsen Optimization of sales in fashion retail by warehouse integration in multichannel var Jens Hultman (Ekonomihögskolan/Centrum för handelsforskning) och Fredrik Nilsson (Lunds Tekniska Högskola).

Vad är då hemligheten bakom en lyckad uppsats, så lyckad att den sticker ut då Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet ska vaska fram de två bästa uppsatserna som får 20 000 vardera? Vinnarna menar att ämnet måste vara aktuellt och intressant och att uppsatsskrivarna ska komplettera varandra. Dessutom handlar det om planering och gott samarbete med handledarna:
- Börja i tid och gör en ordentlig tidplan så att stressen minimeras då inlämningen närmar sig. Uppsatsen ska hinna bli väl genomarbetad. Och använd handledarna! Vi hade två handledare från skilda forskningsområden vilket gav oss olika perspektiv till våra problemställningar, berättar Malin och Amanda som motiverades av att i sin uppsats kunna bidra med nya kunskaper inom handeln.
- Eftersom vi fick möjlighet att testa våra hypoteser i praktiken visste vi att vi skulle få ett resultat som faktiskt inte tidigare presenterats ur en akademisk synvinkel, säger vinnarna, glada över den tydliga bekräftelsen på att kunna skriva en riktigt bra uppsats men även lyckliga ägare till prispengar som inom en snar framtid kommer att investeras i resor.   

Läs uppsatsen