lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handeln rustar för multikanal

Publicerad: 2015-09-15

Jens Hultman talade på ett välbesökt seminarium i Stockholm.

Den 11 september höll Jens Hultman, centrumkoordinator vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, ett seminarium på temat multikanal. Seminariet är en del av HUI Researchs och Handelns Utvecklingsråds seminarieserie där arrangörerna vill utveckla och skapa ett kunskapsutbyte mellan handel och akademi.

Läs mer om seminariet här.