lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Handeln och nya butiksformat

Publicerad: 2019-05-13

Ett nytt forskningsprojekt om nya format i handeln

Tillsammans med IKEA och Clas Ohlson har Centrum – via studentuppsatser etc – startat ett nytt forskningsprojekt kring nya format i handeln. Många bedömare anser att den fysiska butiken behöver förändras i grunden. Det är ju vanligt att kedjor har olika typer av format som är en variation på plats, sortiment, öppettider, pris etc (formaten inom dagligvaruhandeln är ett bra exempel på detta). De format som nu diskuteras, däribland showrooms, är ngt annat. Dessa är inte försäljningsbaserade utan skall mera ses i kontexten av kundresan; hur behöver vi stödja kunden i dess process for att köpa, till exempel, en ny soffa till sitt vardagsrum?

Forskningsprojektet handlar om att söka hitta sätt att utvärdera nya icke försäljningsbaserade format på ändamålsenliga sätt. Detta är naturligtvis viktigt för att säkra att nya format får rätt villkor för att överleva och frodas. Ofta handlar dessa mer om kopplingar till kundens bild av ett varumärke – men också hur de stödjer en köpprocess (kundresa).

Jag hoppas att vi snart kan berätta mer om detta projekt.

Ulf Johansson

 

Ulf Johansson är Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.