lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens livsmedelshandel och konsumtion

Publicerad: 2019-02-08

Den 31 januari hölls ett välbesökt eftermiddagsseminarium om framtidens livsmedelshandel och konsumtion på Campus Helsingborg.

Den 31 januari hölls ett välbesökt eftermiddagsseminarium om framtidens livsmedelshandel och konsumtion på Campus Helsingborg. Seminariet var ett samarrangemang mellan Centrum för handelsforskning och det tvärvetenskapliga forumet Food Faculty vid Lunds universitet. 

Under eftermiddagen presenterade Cecilia Fredriksson och Filippa Säwe det nystartade Formasfinansierade projektet ”Marina matresurser på nya marknader” tillsammans med Charlotta Turner och Eva Nordberg Karlsson. Christian Fuentes presenterade en studie av marknader för alternativ mat på temat "It´s just like milk, but different”, och avslutningsvis gav Annika Wallin inblick i vårt beslutsfattande kring matinköp i butik och på nätet.

Livsmedelsvetenskaperna står inför stora utmaningar där begrepp som hållbarhet, säkerhet och hälsa är centrala. Regeringens nationella livsmedelsstrategi anger två viktiga mål: att stärka forskningen samt att öka innovationskraften inom livsmedelsområdet. Här arbetar Lunds universitet strategiskt med kunskapsutbyte och samordning kring viktiga forskningsfrågor.