lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens handelsplatser?

Publicerad: 2017-05-18

Ulf Johansson varnar för att tro på att framtiden skall bli mycket annorlunda än hur det är idag.

Ulf Johansson höll föredrag på Dagens Industris konferens Retail och berättade om framtidens handelsplatser. Han pekade på att starka krafter påverkade befintliga handelsplatser – cityhandel, externa köpcentrum och e-handel – och att stora omvandlingar väntar. Men han varnade också för att tro på att framtiden skall bli mycket annorlunda än hur det är idag.

Det finns ett stort omvandlingstryck men också en antal trögheter som logistik och habit i människors konsumtionsvanor. Spanar man framåt på några typer av scenario som kan vara rimliga i framtiden så ser man ganska tydligt ett antal scenarios. En scenarioaxel bygger på teknologi som stöttar att kunder kan klara mer och mer själv i handeln (oftast via mobiltelefon) resp trender att vi vill köpa allt fler tjänster av detaljhandeln. Den andra axeln i scenariokorset bygger på en kraftigt ökande internethandel resp en internet handel som bromsar in och håller sig även framledes på nuvarande nivå.

Med detta som utgångspunkt får vi fyra scenarios för framtiden, i två av dem dominerar traditionella handelsaktörer, i två av dem har en ny aktör kommit in, nämligen plattformsaktörerna (sk multisided plattforms). När det gäller kundens roll dominerar teknik och att kunden klarar sig själv i två scenario, och i två är kunden köpare av tjänster från detaljhandeln i betydligt större utsträckning än idag.