lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens fysiska butik

Publicerad: 2017-06-02

En mycket givande workshop om digitalisering inom handel hölls i Lund i veckan

Ulf Johansson välkomnar deltagare i Lund

Den 29 maj anordnade Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet tillsammans med Handelsrådet en första workshop kring Framtidens butik. Temat för denna första workshop var digitalisering, och under dagen varvades korta föredrag med gruppdiskussioner. En av deltagarna var David Anklew från Telia och som till vardags arbetar med business management:

- Jag tyckte att det här var över förväntan, och att workshopformatet var mycket givande för alla vid bordet. En insikt från dagen är att det här med digitalisering handlar både om hårda och mjuka faktorer, och att det fullkomligt haglar med olika digitaliseringslösningar och strategier nuförtiden. Utmaningen för handeln blir att välja med omsorg samt sluta kopiera andra och istället digitalisera utifrån sitt eget DNA.  

Workshopen var uppdelad i tre delar som alla inleddes med två olika föredrag och som sedan följdes upp med diskussioner i grupper kring mindre bord där deltagarna kom ifrån både akademi och näringsliv.  Ulf Johansson som är centrumledare för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet var moderator och vid varje bord fanns en samtalsledare.

Ett av de mest diskuterade ämnena inom handeln det senaste året har varit den framtida fysiska butiken E-handelns tillväxt är stark, men vi vet också att inom överskådlig tid kommer den fysiska butiken fortfarande vara den där flest handlar. Samtidigt är de flesta eniga om att en förändring av den fysiska butiken kommer och behöver genomföras. En hel del av dessa förändringar har att göra med att minska glappet mot online-butiken, andra har att göra med ökat serviceinnehåll.

Dagens talare kom från såväl Sverige som utlandet. Ulrika Holmberg från Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Annette Svingstedt från Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet inledde med varsitt föredrag om hur konsumenterna använder mobilen i den fysiska butiken. Syntesen blev att mobilen bidrar både till att kunden får en berikad shoppingupplevelse och att kunden distraheras i sin shopping.

Innan lunch gav Per Runesson från institutionen för datavetenskap vid Lunds universitet och Matteo Montecini från London College of Fashion varsitt föredrag om teknikutveckling kopplad till den fysiska butiken. Både Matteo och Per pekade på vilka möjligheter och utmaningar som de tekniska landvinningarna kring digitalisering kan ge för handeln. De två sista föredragen gavs av Jonas Ogvall från Svensk Digital Handel och Martin Moström från Retail House. Både Jonas och Martin gav värdefull input till diskussioner kring borden som följde kring hur den svenska handeln behöver möta och dra nytta av digitaliseringen.

Ulf Johansson var mycket nöjd med dagen, och ser fram emot att under hösten kunna hålla ytterligare två workshops med samma format. 

Det är sällan man är på en så lyckad workshop där föreläsarna alla är direkt på ämnet – och diskussionerna i grupperna därmed blir utvecklande och intressant. Vi har tagit ett bra steg framåt i att förstå hur den framtida fysiska butiken och digitalisering kan komma att se ut och hänga samman. Jag tror inte jag talar bara för mig själv när jag säger att jag ser fram emot nästa workshop i serien!

Den andra workshopen i serien som tar plats i Stockholm den 25:e September (tema upplevelser) är fullbokad men det är möjligt att anmäla dig till väntelistan. Den tredje workshopen hölls i Helsingborg den 20:e november. Anmäl dig snarast.

Läs mer

Stockholms workshop tog plats den 25 september, tema upplevelser.
Helsingborgs workshop tog plats den 20 november, tema hållbarhet.