lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framgångsrik kompetensutveckling

Publicerad: 2022-03-15

Mekanismer för informellt lärande

 

Informellt lärande utgör majoriteten av allt lärande på jobbet. Forskning visar att över 80% av allt lärande är informellt. Även om vi lär oss nya saker på jobbet mer eller mindre kontinuerligt varje dag, så passerar detta lärande ofta förbi obemärkt. Det fattas kunskap kring hur detta lärande sker och hur man systematiskt kan omsätta detta i praktiken. Det informella lärandet utgör därmed en stor outnyttad källa av möjligheter för att adressera handelns utmaningar och behovet av kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.

Informellt lärande har varit i fokus för Centrums forskare Daniel Hellström och Pernilla Derwik i ett projekt finansiärat av handelrådet. Syftet med forskningen har varit att förstå hur informellt lärande går till i praktiken för olika professioner inom handeln, samt förklara hur sådant lärande möjliggörs.

En betydelsefull insikt är att båda medarbetaren själv och chefen har möjlighet att påverka det informella lärandet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar att trigga i gång önskade lärandemekanismer.

 

 

Läs mer

Ladda ner hela rapporten eller sammanfattningen som pdf.