lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forum Campus den 23 januari

Publicerad: 2015-01-23

Den 23 januari, och för andra året i rad bjuder Helsingborgs stad och Campus Helsingborg in näringslivet i närregionen till diskussioner kring samverkan.

Den 23 januari, och för andra året i rad bjuder Helsingborgs stad och Campus Helsingborg in näringslivet i närregionen till diskussioner kring samverkan.

Forum Campus är en nyskapad mötesplats mellan akademi och näringsliv som arrangeras årligen i samarbete mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Syftet är att hitta gemensamma samarbetsformer och områden, samt att dra nytta av varandras kompetenser och utbyta kunskaper.

Vid förra årets arrangemang slöt närmare 150 personer från näringslivet upp för att bland annat diskutera Campus Helsingborgs roll och utveckling i regionen. Det här året är fokus inställt på samverkansformerna. Hur kan näringslivet samarbeta med studenter och forskare från Campus Helsingborg rent konkret? Vad finns det för goda exempel på samarbeten över gränserna som redan gjorts?

För mer information och anmälan.