lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskning som gör nytta på hemmaplan

Publicerad: 2014-09-07

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar handelsforskning i Helsingborg

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar satsningar på bland annat handelsforskning vid Campus Helsingborg och flera av de projekt som sker inom ramen för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. I artikeln betonar man bland annat att intresset från kommunen och näringslivet är på topp i Helsingborg.

Läs hela artikeln här.