lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskning kring returlogistik på konferens i Austin, Texas.

Publicerad: 2015-03-16

Daniel Hellström och Klas Hjort presenterar forskningsresultat på konferens i Austin, Texas

För forskarna på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är att presentera sin forskning på konferenser en viktig del arbetet med att sprida sina forskningsresultat. I dagarna presenterar Daniel Hellström och Klas Hjort sina forskningsresultat på konferens i Austin, Texas. Läs mer om forskningen kring returlogistik här.

Sen även forskarporträttet som beskriver Klas Hjort.