lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskning kring hållbar handel presenterad

Publicerad: 2014-04-23

Forskare från Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterade sina forskningsresultat vid seminarium i Stockholm.

Resultat från ett par snart avslutade forskningsprojekt kring hållbar handel som finansierats av Handelns Utvecklingsråd och Forskningsrådet Formas presenterades i veckan på ett seminarium i Stockholm. Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet var representerat av Christian Fuentes, Cecilia Fredriksson och Annika Olsson.

Läs mer om seminariet på Handelns Utvecklingsråds webbplats.