lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Réka Ines Tölg

Publicerad: 2020-10-06

Réka Ines Tölg har länge varit intresserad av kombinationen av konsumentbeteenden, hållbarhet och modeindustrin. Nu fokuserar hon i sin forskning på hur modebranschen hanterar behovet av att produkterna får ökad livslängd.


ÄR Doktorand

PÅ Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lockelsen av att studera utomlands och intresset för psykologi gjorde att Réka Ines Tölg sökte sig till Glasgow när hon var klar med skolan i den forna hemstaden Budapest.

– Jag ville fördjupa mig i något ämne som hade med människans beteende att göra, och då kändes det mest naturligt att titta på olika utbildningar inom psykologi. Universitetet i Glasgow är högt rankat inom det området, så det var den främsta anledningen till att jag valde att börja studera just där, berättar hon.

Väl på plats bytte hon dock fokus till ”Business and management”.

– Jag upptäckte under en kurs i marknadsföring hur mycket det fanns att utforska när det gäller bland annat konsumentbeteende, och jag kände att det var precis det som jag var intresserad av.

Under studieåren i Glasgow var hon även engagerad som marknads- och kommunikationsansvarig för universitetets TEDx-aktiviteter.

– Det var några vänner som jag mötte via TEDx-arbetet som fick mig intresserad av Sverige och Lund. Till slut blev det så att vi var tre kompisar som påbörjade våra masterutbildningar samtidigt i Lund.

Réka Ines Tölgs masterstudier på Lunds universitet blev en fortsatt fördjupning av de ämnen som hon hade hunnit bli allra mest intresserad av: konsumentbeteenden, hållbarhet och modeindustrin. Fokus låg på hållbarhetscertifieringar inom modebranschen; bland annat hur konsumenter förhåller sig till dem och hur företagen kommunicerar kring certifieringar.

Hösten 2019 påbörjade hon sina doktorandstudier vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, under handledning av Hervé Corvellec och Maria Fuentes. 

– Jag håller mig fortfarande inom området hållbarhet och modeindustrin, eftersom det är ämnen som fascinerar mig. Hållbarhet är något som engagerar många, och mode är en komplex bransch som har tydliga utmaningar när det gäller olika aspekter av hållbarhet, säger hon.

Hennes forskning kretsar nu kring ”product lifetime extension”, med inriktning på tjänster och strategier inom modeindustrin som syftar till att förlänga produkternas livslängd.

– Återvinning är något som ofta kommer upp när det handlar om hållbarhet, inte enbart i modebranschen. Men jag är intresserad av hur de olika aktörerna i den branschen ser på fasen före det – det vill säga hur de agerar för att kläderna ska användas längre innan de återvinns.

Rent konkret kan det handla om att återförsäljare eller varumärkesägare erbjuder reparationstjänster, publicerar instruktioner om klädvård och -tvätt eller tillhandahåller tillbehörskit så att kunden själv kan laga och sköta sina kläder.

– En intressant komplexitet i ämnet är att ökad hållbarhet kräver en långsammare konsumtionstakt i branschen, vilket inte passar i dagens affärsstrategier. Därför behöver producenter och återförsäljare omformulera sina strategier och undersöka vilka nya affärsmöjligheter som öppnas. 

Réka Ines Tölg har just nu siktet inställt på att kunna lägga fram sin avhandling under hösten 2023, ett datum som kan flyttas fram om det blir aktuellt för henne att lägga en del tid på undervisning parallellt med forskningen.

– Jag gillar verkligen att undervisa, det är mycket givande att få ta del av studenternas diskussioner. Det kan ge mig nya perspektiv på frågorna, säger hon.

Det är inte omöjligt att hon blir kvar i Sverige även när avhandlingen är klar.

– Jag trivs väldigt bra på universitetet, och inte minst på forskningscentret. Det finns överlag en välkomnande attityd, och jag tycker att jag får bra chanser att vara delaktig i arbetet som pågår. Något annat som talar för att jag börjar etablera mig mer är att jag och min sambo skaffade en liten hundvalp för ett par månader sedan. Så det kanske blir Sverige för oss ett bra tag framöver, vi får se.