lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Klas Hjort

Publicerad: 2015-03-02

Centrets expert på returer: "En mer effektiv returprocess kan minska samhällskostnaderna för handel"

ÄR: Civilingenjör i maskinteknik och verksam forskare och lärare på LTH och Campus Helsingborg, Lunds universitet

AKTIV PÅ: Centrum för handelsforskning med två olika projekt inom logistik

 

Specialiserad på returlogistik

Klas kommer från början från Boråstrakten och har i grunden en civilingenjörsexamen i maskinteknik. Han är specialiserad på logistik och mer specifikt returlogistik. Han tycker att handelsforskning är ett spännande område därför att det, precis som logistik, spänner över många fält och kan studeras utifrån olika vinklar.

Klas forskning fokuserar på returlogistik och konsumentens returpraktiker. Detta intresse väcktes då han fick möjlighet att studera några av de största handelsföretagen i Sverige, nämligen Ellos, Haléns och H&M i Borås. Under den här tiden kom han till insikt om att det fanns mycket att göra gällande returlogistik i dessa företag och att det var viktigt att studera hur returprocessen kunde förbättras, både ur ett företags- och samhällsperspektiv. Den starka tillväxten inom e-handel de senaste åren ställer ökade krav på handeln att förändra sin returlogistik. Detta hänger även samman med en ökad internationalisering och digitalisering.

Med en bakgrund som logistiker var det enkelt att även som konsument relatera till de nya förändringar som sker inom handeln, och förstå att det ställer nya krav på företag och samhälle, ”Som forskare insåg jag tidigt att det fanns eller finns ett stort hål i kunskapsbanken kring mitt område, både praktiskt och teoretiskt”. Detta är därför något som Klas vill täcka upp med sin forskning.

Sprida kunskap om handelns effekter för samhället

Handelsforskningens nytta för samhället ligger i att sprida kunskap kring vilka effekter handel och konsumtion får för samhället. Det Klas och hans kollegor försöker förstå är vilka hinder och möjligheter som finns runt konsumentreturer och returprocessen. En mer effektiv returprocess kan minska samhällskostnaderna för handel.

Klas har flera spännande projekt på gång och i huvudsak är han verksam i två som har kopplingar till Centrum för handelsforskning. Ett är direkt i centret och det andra är kopplat till centret via Relog på Campus Helsingborg. I det första studeras hur detaljhandeln strategiskt använder e-handel som en försäljningskanal. 

I Relog-projektet studeras e-handelns returprocesser. Tillsammans med representanter för industrin, distributörer och konsumenter utvecklas även e-handelns värdeskapande returprocess. Klas med kollegor är också involverade i att följa PostNords pilotprojekt med paketautomater. PostNord har påbörjat en implementering av dessa som ett komplement till dagens leveranssystem som består av ett ombudsnätverk. Hur denna mer avpersonaliserade service kring distribution kommer att utvärderas är intressant.

Fokus på digitalisering

Det finns många trender inom handelsforskning, säger Klas, men gällande det som sker inom hans område ligger mycket fokus på digitalisering. Hur påverkar digitaliseringen konsumenter och handeln och vilka effekter kan vi se från olika perspektiv? Klas menar att digitaliseringen är en viktig komponent i en framtida returprocess. Han har till exempel observerat att ett pappersbaserat informationsflöde i vissa fall ger effekten att det fysiska godsflödet blir ineffektivt.

Teorin ”one size fits all” håller inte för kunniga konsumenter

Handeln tillför en mängd olika funktioner och betyder mycket för samhället och individen. Det individualiserade perspektivet är det mest intressanta för Klas i forskningen. Det finns många exempel som bygger på teorin ”one size fits all”, men handeln behöver förstå mer för att kunna tillföra det konsumenterna förväntar sig. Detta gäller i synnerhet när vi utvecklar logistik och förpackningssystem för morgondagens allt mer kunniga konsumenter!