lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: John Olsson

Publicerad: 2018-10-18

Det som lockar mig mest är att fokusera på olika aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är områden som jag gärna skulle vilja kunna bidra till med min forskning.

ÄR: Doktorand 

 

AKTIV PÅ: Avdelningen för Förpackningslogistik, Centrum för handelsforskning och ReLog (Retail Logistics) på Campus Helsingborg

 

Att John Olsson kom till Sverige först inför höstterminen 2016 är inget man skulle kunna ana; varken hans namn eller hans uttal avslöjar att han tillbringade sina första 24 levnadsår i Tyskland. Hans svenska pappa, som bott i Tyskland länge, lär vara en anledning till detta. Och givetvis till att John blev intresserad av att fördjupa sina studier i Sverige.

– Syftet var att gå vidare efter min tyska kandidatexamen med inriktning på maskinteknik och ekonomi. Det var en bred utbildning och jag kände ett behov av att specialisera mig, berättar han.

Han hade gjort sin kandidatuppsats i samarbete med Würth, en multinationell koncern med i första hand försäljning av material och utrustning för proffs inom fordon, bygg, installation och industri. Där hade han arbetat på kvalitetsavdelningen med fokus på processhantering och slutligen skrivit sitt examensarbete inom detta.

– Jag fick en inblick i hela försörjningskedjan och förstod att det fanns många möjligheter att påverka och utveckla de processerna. Så när jag letade efter lämpliga utbildningar fastnade jag för ett program på Linnéuniversitet i Växjö, där jag kunde specialisera mig på bland annat supply chain management.

 

Efter två läsår i Växjö var det dags för John att gå vidare, och hans professor Helena Forslund tipsade om en doktorandtjänst på Institutionen för designvetenskaper med inriktning på ”Last Mile”.

– När vi pratar om Last Mile i de här sammanhangen menar vi den sista biten i försörjningskedjan, det vill säga från den sista distributionskanalen fram till slutkunden, förklarar han.

Ämnet var något helt klart lockade, så han sökte tjänsten som han sedermera fick.

– Det kändes väldigt bra, trots att jag hade varit inriktad på att gå ut i näringslivet istället och även varit på några intervjuer för ”vanliga” arbeten. Men det här var ett ämne som passade mig och, inte minst, så kände jag att jag direkt fick bra kontakt med de andra på institutionen.

 

Last Mile får allt större betydelse i takt med tillväxten i e-handeln, för i exempelvis butikshandel kan man säga att det är kunden själv som tar hand om den sista delen av distributionen (genom att ta hem den inköpta varan från butiken). Inom e-handel är det tre huvudaktörer som är inblandade i ett köp: e-handlaren, slutkunden och det som kallas logistics service provider, det vill säga den som ansvarar för någon form av frakt.

– När du köper något från till exempel Zalando, en e-handlare som har sitt centrallager i Tyskland, så finns det bra lösningar för att frakta varorna från lagret till en terminal i exempelvis Malmö. Nästa steg – ut till kunden – är mer komplicerat, och det gäller att genomföra det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som det är viktigt att minimera påverkan på miljö och samhälle, säger John.

Det är alltså här de stora Last Mile-utmaningarna finns; att balansera prispress mot bland annat miljöpåverkan. Frågor som alltså blivit allt mer aktuella genom att e-handeln vuxit starkt.

– Det är en utveckling som kommer att fortsätta. Vi ser ju hur Amazon står i startgroparna att dra igång en verksamhet i Norden och med deras volymer kommer de garanterat att kunna erbjuda direktleveranser – alltså samma dag – till låga priser. Det är något som har gjort att andra aktörer redan har tagit sig an utmaningen för att stå redo i den tuffa konkurrens som det kommer att innebära. Det är superspännande att vara med i ett område där det händer så mycket!

 

Vid intervjutillfället har John Olsson just börjat på sin doktorandtjänst, så den exakta inriktningen inom Last Mile-området är han ännu inte på det klara med.

– Men det som lockar mig mest är att fokusera på olika aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är områden som jag gärna skulle vilja kunna bidra till med min forskning. 

Han hoppas också kunna etablera samarbeten med näringslivsaktörer kring dessa frågor under arbetets gång.

– Generellt sett är forskning inom förpackningslogistik ofta praktiskt användbar i näringslivet, något som jag ser som en betydelsefull bonus utöver de akademiska resultaten. 

 

Nu väntar alltså några års doktorandtjänstgöring som han kommer att varva med bland annat undervisning inom Logistics Service Management på Campus Helsingborg. 

Vid sidan om forskning och undervisning ska han också att odla ett annat stort intresse, nämligen sång. Han kommer till att börja med få ett antal sånglektioner av en student vid Musikhögskolan i Malmö, men han vill också hitta en kör att vara med i.

– Jag var engagerad i en kör i Växjö, och känner att det ger en otroligt bra avkoppling – man glömmer allt annat när man börjar sjunga. Dessutom är det fascinerande att uppleva hur de olika rösterna kan bidra till en helhet när man sjunger tillsammans, säger John.