lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Jens Hultman

Publicerad: 2015-01-14

"Handelsforskningen har en viktig uppgift i att visa handelns betydelse för samhället"

ÄR: Docent i Företagsekonomi och koordinator vid Centrum för handelsforskning

AKTIV PÅ: Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet

 

Handeln är i ständig förändring

Handelsnäringen är ett intressant forskningsområde eftersom den befinner sig i ständig förändring. Handeln berör oss alla, vilket gör att det är lätt att kommunicera ut forskningsresultat, tycker Jens. Det har också underlättat för honom som forskare att ha ett väl utbyggt kontaktnät med företrädare för handeln vad gäller att förstå de utmaningar som handeln ställs inför och tillgång till data.

Tio år av handelsforskning

Jens har arbetat med handelsforskning sedan tio år tillbaka. Det var när han parallellt med avhandlingen blev engagerad i ett projekt för utveckling av globala leverantörskedjor som intresset för handelsnäringen föddes. Leverantörskedjan är mycket viktig i förhållande till slutkund. ”I avhandlingsarbetet studerade jag bilindustrin och kopplingen till handelsnäringen var att leverantören hade både kunder i bilindustrin och handeln”, säger Jens.

Forskning lyfter fram handeln

Ofta får inte handeln det utrymme den förtjänar i diskussionen om vår ekonomi enligt Jens. Det är en betydande del av vår ekonomi som drivs av handel, ca 250 000 personer; nästan dubbelt så många arbetar i handeln som i exempelvis fordonsindustrin. Det är en starkt samhällsbärande marknad som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är därför en viktig uppgift för handelsforskningen att visa dess betydelse för samhället, och där är Centrum för handelsforskning en spännande plattform.

Trender: Teknikutveckling och internationalisering

De trender inom handelsforskning som är mest intressanta idag är teknikutveckling och internationalisering. De hänger så klart också ihop, då en ökad teknikutveckling ger större möjligheter till internationalisering.

Internationalisering är inget nytt fenomen, men det är en viktig förutsättning för tillväxt. Jens anser att det är fantastiskt att stora internationella aktörer som IKEA och H&M har sitt ursprung i Sverige. I Sverige håller även andra klassiska retailföretag på att utvecklas till att bli internationella aktörer. Exempelvis har Clas Ohlson ganska nyligen öppnat sin första butik utanför Europa. Men internationaliseringen av handeln kan också ha baksidor för svenska företag i och med en större konkurrens. Det innebär att de behöver förhålla sig till en ökande etablering av utländska aktörer. Hemelektronikbranschen är ett bra exempel på hur snabbt förutsättningarna kan förändras för handeln i Sverige när nya utländska aktörer etablerar sig; ”Det är mindre än 10 år sedan Media Markt etablerade sig i Sverige och deras intåg har förstås förändrat förutsättningarna för etablerade svenska aktörer”.

Handelns närvaro på nätet blir alltmer viktig för kunden

Teknikutveckling inom handeln studeras flitigt på centret. Jens framhåller att kunderna ser handelns närvaro på nätet som ett viktigt komplement till butiken. ”E-handeln börjar verkligen ta fart och frågor som rör multikanalshandel blir viktigare och viktigare”. Kunderna använder framförallt Internet för att planera sin shopping, men allt oftare också för att göra inköpen online, särskilt i de fall där shoppingupplevelsen inte har lika stor betydelse.  Däremot kan man säga att upplevelsen förlängs och flyttar in i andra kanaler. Spridningen och användningen av mobiler och surfplattor gör att kunder exempelvis kan jämföra priser och planera sina inköp på ett helt annat sätt idag. Dessa nya shoppingpraktiker kommer givetvis att få konsekvenser för handeln och leda till ökade krav på tillgänglighet, kompetens i butiksledet och förmågan att hantera ett förändrat kundbeteende.

Gränserna för handelsnäringen flyttas och suddas ut

E-handeln öppnar också upp för nya aktörer och en bransch som verkligen fått känna av kraften i teknikutvecklingen är handeln för musik, böcker och tidningar.  Där har helt nya aktörer tagit plats och flyttat gränserna för handelsnäringen. Ett exempel är företaget Spotify med strömmade musiktjänster. För några år sedan passerade den digitala försäljningen av musik den fysiska och butiksbaserade försäljningen av musik och för närvarande innehar sådana strömningsbaserade tjänster majoriteten av marknaden.

Detaljhandelns ”omni-kanalerbjudande”

Förutom att vara koordinator och med i ledningsgruppen för Centrum för handelsforskning håller Jens på med ett forskningsprojekt kring e-handel. Där är han forskningsledare, och senast i projektet har en stor enkätstudie genomfört som syftar till att öka kunskapen om detaljhandelns styrning och utveckling av erbjudanden för e-handel och multikanaler.

Denna forskning blir mycket intressant att följa!