lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Emelie Adamsson

Publicerad: 2021-06-24

Kommunikation, hållbarhet och näringslivets ansvarstagande. Det är de tre områden som Emelie Adamssons studier och forskning hela tiden rör sig kring.


AR: Universitetslektor

PÅ: Institutionen för strategisk kommunikation

Det är en inte någon spikrak väg hon har valt genom den akademiska världen, konstaterar Emelie Adamsson själv. Hon började med att studera medie- och kommunikationsvetenskap, och hennes intresse för hållbarhet ledde till att hon tog sin master inom miljövetenskap och kommunikation.
– Efter det arbetade jag några år som konsult inom hållbarhet, och fokuserade då på de kommunikativa aspekterna av företags hållbarhetsarbete, berättar hon.
Därefter vände hon tillbaka till universitet och fick en doktorandtjänst inom företagsekonomi vid Stockholms universitet. I maj 2020 lade hon fram sin avhandling: The Construction of Corporate Irresponsibility: A constitutive perspective on communication in media narratives.
– Det mesta som jag har gjort har vilat på tre ben, nämligen kommunikation, hållbarhet och näringslivets ansvarstagande. Alla tre fanns med när jag disputerade.

Avhandlingen handlar i korthet om hur medier deltar i att måla upp och befästa en bild av att ett företag har brister i sitt hållbarhetsarbete.
– En aspekt som jag undersökte var hur medieberättelserna om företags oansvarighet konstrueras. Jag studerade två specifika medieberättelser som fått stor uppmärksamhet: om arbetsvillkoren i textilfabrikerna i H&M:s leverantörskedja respektive om anklagelserna mot Telia om korruption i Uzbekistan 2007.
Hon konstaterar att H&M och andra företag i detaljhandeln är speciellt intressant att studera då de har en väldigt nära relation till konsumenterna, vilket bidrar till att de får en annan roll i samhället än många andra bolag. 
– Inte minst är modebranschen ofta representerad i sådana här sammanhang. Det är uppenbart att det är intressant för medier att skriva om hållbarhetsfrågor som rör dessa företag då kläder är så nära förknippat med vår identitet och berör de flesta. Men även andra typer av handelsföretag behöver förhålla sig till mediebevakningen av deras ansvarstagande.

Just begreppet "ansvar" är centralt för henne, eftersom det omfattar hållbarhetsarbete men även kan handla om andra frågor inom näringslivet.
– Just H&M studerade jag bakåt i tiden, ända till mitten av 90-talet, och då blev det tydligt hur medienarrativet runt dem har förändrats sedan dess. Man kan se en väldigt stor ansvarsförskjutning, där det på 90-talet kunde vara okej att en företagsledare sade att "det här sker hos vår leverantör, och vi kan inte ta ansvar för vad vår leverantör gör". 
I dagens läge är det omöjligt att förhålla sig på det sättet, konstaterar Emelie Adamsson. Nu förväntas företagen ha koll på leverantörskedjorna, från början till slut.
– Förändringen märks också på vilka frågor som har varit i fokus. Tidigare kunde det vara barnarbete, medan det nu snarare handlar om att exempelvis diskutera löner och arbetsmiljö.

Överkonsumtion är en annan av de frågor som Emelie Adamsson ser som högaktuella för företag som vill agera ansvarstagande.
– Det har ju blivit tydligt att det finns stora problem som är kopplade till överkonsumtion, och det är något som har hamnat företagens bord. Företag bör absolut delta i diskussionen om detta, och det är det många som gör, även om de hellre talar om cirkularitet.

Inför höstterminen 2020 fick Emelie Adamsson fick en tjänst på Lunds universitet som universitetslektor vid Institutionen för strategisk kommunikation, men bor fortfarande kvar i Stockholm. Hon kommer att ha sin tjänst till och med vårterminen 2022. I skrivande stund är det oklart vad hon kommer att göra efter det. 
– Just nu har jag i första hand undervisning som lektor i strategisk kommunikation med fokus på kriskommunikation, men jag söker också pengar för fortsatt forskning. Jag är affilierad forskare på Centrum för handelsforskning, och det vore roligt att mer aktivt delta i forskningen där så småningom, säger hon.
Om hon inte går till näringslivet igen, vill säga. Hon håller än så länge båda vägarna öppna.
– Jag uppskattar verkligen båda sammanhangen. Jag är i första hand intresserad av områden som kommunikation kring hållbarhet, möten mellan olika samhällsaktörer, vilken roll företag har och hur de kommunicerar om ämnen som är komplexa – och allt detta går att arbeta med såväl i akademien som i näringslivet.
 

Text: Peter Wiklund