lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskarporträtt: Carys Egan-Wyer

Publicerad: 2021-09-06

För hennes egen del startade det med ett nyårslöfte om att undvika shopping. Nu ansvarar Carys Egan-Wyer för forskning på temat Framtidens konsumtion vid Centrum för handelsforskning. Där ingår den växande trenden med konsumenter som av hållbarhetsskäl medvetet begränsar sina inköp – något som aktörer inom handeln är tvungna att förhålla sig till.

Photo: Alana Richelle


ÄR: Postdoctoral research fellow

PÅ: Ekonomihögskolan


Carys Egan-Wyers nyårslöfte för några år sedan var att under ett år inte konsumera något annat än mat och andra nödvändigheter. Det gällde då att hon dels skulle ändra sitt beteende, men även hitta nya lösningar när det var något som hon kände att hon behövde köpa.

– Vi tänker automatiskt som konsumenter när det uppstår ett behov eller när vi ställs inför ett problem: vad kan jag köpa som löser detta? Det finns också ett socialt tryck kring konsumentkultur, vilket bland annat tar sig uttryck i att vi bekräftar vänskap eller visar kärlek genom att köpa saker som vi ger bort, säger hon.

Överhuvudtaget lever vi i en konsumentkultur, konstaterar hon. Vi har till exempel på senare år lärt oss att vi ska vara konsumenter när det gäller sådant som utbildning och sjukvård.

Hennes år med ”konsumtions-avhållsamhet” gjorde att hon upptäckte att det finns ett stort antal virtuella nätverk och forum för den som vill engagera sig i minimalistisk eller anti-konsumtion. Nu har hon tagit med sig sina erfarenheter in i arbetet vid Centrum för handelsforskning, där hon sitter med i ledningsgruppen och sedan hösten 2019 är ansvarig för det nya forskningstemat Framtidens konsumtion.

– En sak som jag själv verkligen är intresserad av är nya affärsmodeller som utgår från olika typer av hållbar konsumtion. Det finns till exempel cirkulära eller prenumerationsbaserade modeller som innebär att återförsäljare fortfarande kan fortsätta att sälja, men inte nödvändigtvis baserat på volym. De tjänar pengar, men utan att det är lika resurskrävande som i traditionell handel.

I början av 2021 inledde hon även ett tvåårigt projekt inom ramen för Handelsrådet, där hon ska fördjupa sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv.

– Jag vill att det som kommer fram i det projektet även ska kunna vara till nytta för handeln, så att de lättare kan förstå hur de ska bemöta de nya konsumentbeteendena och -behoven. För det kommer alltid att finnas behov, så det gäller att ta reda på vilka möjligheter det finns att möta dem, säger hon.

I dagens läge är det många producenter och återförsäljare som tar prövande steg inom området.

– Det är väldigt experimentellt för närvarande. Filippa K:s försök med att sälja secondhandkläder, men enbart med det egna varumärket, var ett exempel. Andra testar olika former av delningstjänster, och ytterligare en variant är Malmö-butiken Swop Shop. Det är nästan som en klubb; du lämnar in dina gamla kläder och får du ett ”bytesvärde” som du sedan kan använda för att köpa plagg som andra kommit med. 

Carys Egan-Wyer fortsätter att fylla på exempel på innovativa affärsidéer, och tar upp företaget Green Furniture Concept. De tillverkar bland annat bänkar för offentliga miljöer som flygplatser och tågstationer. Virket kommer från certifierade källor för att ”skydda den biologiska mångfalden och upprätthålla en livskraftig användning av världens skogar”.

– De bygger och säljer möblerna, och i priset ingår garanti så att de reparerar dem vid behov. När möblerna inte ska användas mer tar de hand om dem och säkerställer att materialet återanvänds.

Att se till produkters livscykel tror hon kommer att vara en nyckel för handeln att hitta sin plats i framtidens konsumtion.

– Det har blivit, och kommer att bli, allt viktigare i takt med att fler blir medvetna om behovet av att konsumera mindre och samtidigt blir mer uppmärksamma på vad som händer med de saker som vi inte vill ha längre, säger Carys Egan-Wyer.

Hennes privata engagemang för de här frågorna tog förstås inte slut efter året med nyårslöftet var över. Nu driver hon bloggen ”Buy Less – Be More”, och Instagramkontot med samma namn, där hon berättar om sina egna erfarenheter – och försöker peppa andra att anamma en mer minimalistisk konsumtion.

– Man kan säga att det har blivit en slags ”action-forskning”. Forskningen och privatlivet går hand i hand i de här frågorna, och det ena stimulerar det andra.
 

Text: Peter Wiklund