lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Föredrag om second-hand

Publicerad: 2015-05-04

Cecilia Fredriksson höll ett föredrag om konsumtion, second-hand och shabby chic vid Göteborgs universitet

Professor Cecilia Fredriksson höll ett föredrag med titeln "Happy Shabby Chic: On Crafting Confessions and the Creative Consumer" vid ett forskarseminarium om second-hand och hur gamla ting får nytt liv i nya sammanhang.Göteborgs universitet. Läs mer här.