lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Flera nya intressanta uppsatser

Publicerad: 2016-08-19

Vårens uppsatser är nu inlämnade och det finns flera intressanta uppsatser med teman hämtade från handeln.

De allra flesta studenter på Lunds universitet avslutar sina studier med ett större självständigt arbete. Dessa arbeten kallas ibland ex-jobb och ibland uppsatser. Vid samtliga tre enheter som är knutna till Centrum för handelsforskning (Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg) uppmanas studenterna att skriva praktiskt förankrade uppsatser och samverkan med näringsliv och praktik uppmuntras. 

Vårens uppsatser är nu inlämnade och det finns flera intressanta uppsatser med teman hämtade från handeln. Under rubriken samverkan ger vi ett par exempel på vilka ämnen som kan tänkas vara intressanta och hur upplägget för en studentuppsats vid Lunds universitet ser ut. Uppsatserna som våra studenter skriver är görs tillgängliga via Är du verksam inom handeln och vill ha hjälp med kontaktvägar för att nå studenter. Ta kontakt med oss på Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet.