lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Emil Karlsson gäst på Centrum för handelsforskning

Publicerad: 2016-01-30

Centrat fortsätter bygga upp ett internationellt nätverk

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har som ambition att vara en internationellt ledande aktör vad gäller forsknings kring detaljhandel. Som ett led i detta bygger vi samarbeten med ledande institutioner inom området utomlands som University of Stirling, Bocconi University, Oxford university and EADA (Barcelona).

Nu startar vi också ett samarbete med Bifrost på Island och välkomnar Emil Karlsson från Bifrost som gästforskare på Ekonomihögskolan under våren. Emil studerade en gång i tiden kommunikation och företagsekonomi i Lund och arbetar på Bifrost med frågor kring innovation och utveckling av retail på Island. 

- Under Emils tid i Lund kommer Centrum att engagera sig att bygga vidare samarbetet med Emil och Bifrost och formulera gemensamma projekt, säger Ulf Johansson som är företrädare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Islänningen Emil B. Karlsson, chef (vd) för Icelandic Centre for Retail Studies, kommer att gästforska på Ekonomihögskolan fram till mitten av 2016. Emil kommer att forska i internationella frihandelsavtal och i hur man mäter konsekvenserna av sådana avtal. Han hoppas också kunna använda tiden för att utväxla erfarenheter med experter på Centrum för handelsforskning på Ekonomihögskolan.

- Centret här i Lund anses som mycket framstående och är en högt rankad forskningsenhet inom handelsforskning. Sverige är ju bland de länder i Europa som står främst inom handelsforskning och därför är det mycket värdefullt att kunna ta del av den kunskap som forskare i handelscentret innehar, menar Emil. Han fortsätter: - Jag har bott i Lund tidigare då jag studerade för flera år sedan, bl a informationsteknologi (kommunikationskunskap) och senare företagsekonomi. Sedan dess har jag varit verksam inom innovations- och näringslivsforskning och utveckling på Island, både inom handel och andra industrier.

Avslutningsvis kommer Emil framför allt att forska kring handelsrelaterade ämnen vid Ekonomihögskolan men då han har stor erfarenhet av att leda och delta i nordiska forsknings- och utvecklingsprojekt är han även intresserad av förslag på forskningssamarbete inom handel och service mellan Sverige och Island. Emil har arbetsplats på Alfa 1, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.