lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Detaljhandel och antikonsumtion

Publicerad: 2020-12-15

Et nytt projekt belyser anti konsumtionstrender ur ett konsumentperspektiv

 

Carys Egan-Wyer är konsumentforskare som doktorerade i 2019. Sedan hösten 2019 är hon ansvarig för Centrum för handelsforsknings nya forskningstemat Framtidens konsumtion och nu har hon fått ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet för att fördjupa sig i trenden om anti-konsumtion. 

Enligt Carys Egan-Wyer är det en ökad hållbarhetssträvan bland konsumenter som driver anti-konsumtionstrenden. 

– Min förhoppning är att jag ska kunna gräva ner mig i trenden ur ett konsumentperspektiv och belysa hur handeln kan bemöta det förändrade konsumentbehovet i framtiden, säger hon. Man kan tro att det är något att vara rädd för när man jobbar inom handeln, att konsumenter som handlar mindre är katastrof, men det behöver nödvändigtvis inte vara så.

Just hållbarhet och konsumtion är två frågor som länge engagerat Carys Egan-Wyer, både på en akademisk och personlig nivå. Tre år sen blev hon jätteintresserad av hållbarhet när hon avlade ett nyårslöfte att inte konsumera nytt under ett år och upptäckte vad många det finns som engagerar sig i hållbar eller minimalistisk konsumtion.

Prjojektet börjar 1 Februari 2021. 
 

Carys Egan-Wyer

Forskare i marknadsföring vid Lund University School of Economics and Management och biträdande föreståndare vid Centrum för handelsforskning.

Läs mer om Carys forskning.