lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Ohållbar handel och konsumtion i fokus

Publicerad: 2017-08-23

För den som är intresserad av mer kritiska perspektiv på konsumtion och närliggande frågor som berör hållbar handel så finns det ett stort antal spännande dokumentärer tillgängliga via olika streamingtjänster. Låt mig därför lämna några tips så här när terminsstarten närmar sig och det kanske inte bara blir soliga dagar på stranden längre.

Oavsett vad vi tycker om det, så spenderar vi mycket tid och pengar på att handla kläder, mat, elektronikprylar, möbler och inredning till vårt hem osv. En del av de varor som vi handlar konsumerar vi omedelbart, medan andra saker håller en livstid. En del varor är nödvändiga för vår överlevnad, medan andra varor fyller en funktion som tidsfördriv och kan därmed ses som nödvändiga för att fylla våra liv med olika typer av mening. Det finns en växande opinion kring konsumtion. Samtidigt som vissa menar att konsumtion bidrar till en viktig samhällsbärande marknad så menar andra att handel och konsumtion också har betydligt mörkare sidor. Den växande opinionen berör ofta hållbarhetsaspekterna. Är våra nuvarande konsumtionsmönster hållbara? Vad har handeln och andra kommersiella aktörer för roll och ansvar? 

För den som är intresserad av mer kritiska perspektiv på konsumtion och närliggande frågor som berör hållbar handel så finns det ett stort antal spännande dokumentärer tillgängliga via olika streamingtjänster. Låt mig därför lämna några tips så här när terminsstarten närmar sig och det kanske inte bara blir soliga dagar på stranden längre. Det finns en mängd spännande dokumentärer att välja på, och här nedan ger jag tre exempel på relativt nyproducerade dokumentärer som sätter fokus på ohållbar handel och konsumtion, och som alla finns tillgängliga via exempelvis Netflix och/eller Youtube. Det är förstås tre tydliga partsinlagor, men intressanta och tankeväckande områden och kritiska perspektiv.

The true cost (2015, 1h, 32 min, finns bl.a. tillgänglig på Netflix). Den här dokumentären ger en inblick i vad som händer i en bransch som lagt om från att producera kläder i de gamla hederliga kollektionerna vår/sommar och höst/vinter till att istället arbeta med fast fashion. I en mycket välgjord dokument lyfter man på locket i den delen av klädbranschen som vanligtvis är stängd och tittar på arbetsvillkor i utvecklingsländer och industrialisering av jordbruk. Vi vill ju gärna köpa billiga och moderiktiga kläder, men vilka sociala och miljömässiga konsekvenser kan härledas till utvecklingen av fast fashion? Är vi konsumenter beredda att betala ett högre pris? Om inte, kan vi då förvänta oss att allting går rätt till, alltid? Förmodligen inte. Men, som konsument kan man börja ställa frågor, och kräva svar.
Titta på trailern

Sustainable (2016, 1h, 36 min, finns bl.a. tillgänglig på Netflix). De senaste decennierna med en utveckling av ett allt mer storskaligt jordbruk har inneburit att avståndet mellan produktion och konsumtion av livsmedel har ökat. Förtroendet som skapas genom direkt kontakt med lantbrukaren har inte sällan ersatts av varumärken. Om det är någon typ av konsumtion som väcker känslor så är det mat. Inte så konstigt, eftersom det vi stoppar i oss har ju en direkt påverkan på vår hälsa och omgivning. Den här dokumentären granskar sambandet mellan hur vi äter och våra hälso- och miljömässiga utmaningar såsom kemikalieanvändning och klimatpåverkan. Dokumentären beskriver en växande rörelse av småskaligt jordbruk, och hur de hittar en marknad bestående av kräsna kunder - ett nyväckt intresse för nära relationer mellan jordbruk och det som hamnar på vår tallrik och förhållandet mellan kvalitet och kvantitet är tankeväckande.
Titta på trailern

Minimalism – A documentary about the important things (2015, 1h 18 min, finns bl.a. tillgänglig på Netflix). Den här dokumentären ställer kritiska frågor kring konsumtionssamhället. Varför är prylar så viktiga i våra liv? Kan det vara så att konsumtion gör oss olyckliga? Vad händer med oss konsumenter när överkonsumtion blir norm, och när utgifterna för konsumtion skjuter i höjden? Begrepp som konsumerism, skuldfällor, slit och släng, överkonsumtion och konsumtionsberoende dyker upp lite då och då – och flera av oss har säkert sett videoklipp när konsumenter slåss eller trampas ner i trängseln på Black Friday. Hur ser handelns roll och ansvar ut i den här utvecklingen? En tankeväckande dokumentär om de grundläggande problemen med konsumtionssamhället och om minimalismrörelsen som alternativ livsstil.
Titta på trailern

Det är ingen ljus bild av konsumtionssamhället som målas upp i de här tre exemplen, och mycket av skulden läggs förstås på industrin och handeln. Det är allvarliga problem som lyfts fram, och viktig kritisk granskning görs i de här tre mycket välgjorda och påkostade dokumentärerna. Men, det slår mig att konsumentens egen roll att tänka och agera kritiskt tonas ner så mycket. När senast ställde du till exempel kritiska frågor om produkters ursprung och produktionsförhållanden när du var och handlade? Hur ska vi som konsumenter kunna navigera hållbart – välja hållbara produkter och konsumera hållbart? Får vi konsumenter den information vi behöver för att göra medvetna och informerade val? Som konsument kan det vara svårt att sätta in sin egen vardagskonsumtion i ett större sammanhang, men jag tror det är helt nödvändigt på sikt att vi konsumenter börjar agera kritiskt och börjar ställa kritiska frågor.

Jens Hultman, Docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och koordinator för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.