lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Handelns fyra åldrar – vad blir den femte?

Publicerad: 2019-09-19

Ulf Johansson skriver – med Anders Dahlvigs installationsföreläsning som hedersdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund som bakgrund – om handelns utveckling och det femte utvecklingssteget.

Anders Dahlvigs installationsföreläsning som hedersdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund 23/5 var nog bland de bästa föreläsningarna om handel som jag lyssnat på. Det är kanske inte så underligt när en analytisk väldigt skarp person med stor erfarenhet av ledande positioner i handel får bre ut sig i 45 minuter.

Anders talade om fyra olika omvandlingar av handeln. Den första gällde handelns etablering utanför stadscentrum, på billigare mark, det som vi idag kallar shoppingcentrum eller ensametableringar i externa lägen som ofta IKEA butiker är. Den andra fasen handlade om globalisering, alltså för handeln både internationell expansion av affären men framförallt möjligheter att handla varor till lägre priser globalt. Den tredje fasen handlar om den etiska dimensionen, granskningen av villkoren för alla de billiga produkter som säljs hos olika detaljhandlare. Den fjärde handlar om digitaliseringen och e-handeln, där fysiska butiker utmanas av varor som säljs utan fysisk närvaro i form av en butik. Här utmanar nya affärsmodeller de etablerade som oftast har en fysisk närvara på en fysisk plats som grund.

Anders urskiljande av dessa fyra faser i handelns senare utveckling (sedan 1950 tal) visar också på hur historielösa vi ofta är. Detta när vi stirrar oss blinda på digitaliseringens omvandlande kraft för handeln och glömmer hur totalt omvandlande t ex etablering i extern lägen var för våra köpmönster och för handeln. Eller hur globaliseringens möjligheter skapade helt nya köpmönster och banade vägen för en del av de handelskedjor som fortfarande är dominerande (Walmart, Carrefour etc). Den etiska handelns framväxt har också varit en viktig omformande drivkraft men där kan man få känslan av att mkt mer är att vänta. Det samma gäller digitaliseringen och dess omformande kraft.

Om Anders Dahlvigs fyra faser är en bra beskrivning av vad som hänt sedan 1950-talet så blir naturligtvis frågan vad som kommer efter, vad som kan komma att bli den femte fasen. För mig är det ganska självklart vad den femte fasen måste bli. Självfallet tänker jag på den klimatneutrala handeln. I ett läge där vi närmar oss en punkt då det inte går att reversera klimatpåverkan – glaciärer smälter och kommer inte att frysa ned till is igen – behöver handeln genomgå en så genomgripande omvandling att den kommer att vara större (hävdar jag) än alla de andra fyra faserna tillsammans. Här utmanas grundvalen för handeln nämligen att sälja så mkt man bara kan av produkter som förbrukas av kunder (som sedan kommer tillbaka för att köpa om och om igen), där produkterna ofta bygger på tillverkningsmetoder och material som inte är klimatneutrala. Hela grundvalen för handeln behöver förändras, vi vet det och handeln vet det men väldigt lite händer.

I boken Framtidens fysiska butikger Johan Jansson – hållbarhetsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund – en vision av vad som är framtiden för handel i ett klimatfokuserat samhälle. Här blir fokus på delning och byte grunden för konsumtionen, inte undantaget, och det betyder en i grunden förändrad verksamhet. Här är det naturligtvis inte bara handeln som behöver ställa om utan handeln är beroende av alla andra delar i det system man verkar.

Det är kusligt men om handeln inte klarar av denna femte fas, lär det knappast bli ngn sjätte fas i handelns utveckling. 
 

Ulf Johansson
 

Ulf Johansson är professor och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.