lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Framtidens handel är en (digital) plattform

Publicerad: 2017-10-18

Tiden är ur led. Samtidigt som vi diskuterar cityhandelns förestående död (som handelsplats för traditionell handel) planeras det som aldrig förr för nya kvadratmeter i handeln. HUI talar om att det i pipeline finns en halvmiljon (500 000) nya kvm planerade i Sverige för de närmaste åren. Sannolikt är detta kvadratmeter i externa köpcentrum eller i det man på engelska kallar retail parks. Men med en växande e-handel är sannolikt de externa köpcentra nästa krisbransch inom handeln; i USA och Storbritannien var det länge sedan tillväxten i externa köpcentrum mattades av och stagnerade. 
I denna situation ser vi att IKEA – världsmästaren på den fysiska butiken, åtminstone inom sällanköpshandeln – annonserar att man nu skall börja lägga upp IKEAs produkter via sk plattformstjänster som Amazon och Alibaba.

Det kan ju tyckas vara en marginell nyhet – detaljhandlare finns ju redan on-line – men det är ett grepp som kan ha gigantiska konsekvenser i det långa loppet. Amazon och Alibaba är digitala alternativ till att detaljhandlare som IKEA som sätter upp sina egna fysiska butiker eller sin egen on-line handel under det egna varumärket. Plattformar som Amazon och Alibaba gör egna fysiska butiker onödiga, kunderna köper via plattformarna – som dessutom har möjlighet att erbjuda kunderna inte bara IKEAs produkter utan också ett gigantiskt möbelsortiment där många andra heminredningsdetaljhandlare ingår. Många fördelar för kunden och i det långa loppet kan det göra att man som detaljhandlare kan ifrågasätta varför man skall ha egna butiker när man (potentiellt) når så många fler kunder via plattformar. Självfallet blir kontrollen mindre men IKEA beslut är sannolikt drivet av plattformarnas dominans och framväxt i Asien (speciellt Kina där Alibaba dominerar). Så plattformen kan utgöra slutet för den fysiska butiken, åtminstone som vi känner den. Det krävs ’bara’ lite förändrat köpbeteende och i Sverige; en betydligt bättre logistikapparat som också fungerar b2c och inte bara b2b, och vips har plattformarna tagit över.

Ulf Johansson är forskare knuten till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.