lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: E-handel och hållbarhet, hur är det egentligen med det?

Publicerad: 2021-05-31

Är e-handel egentligen hållbart i längden? Centrum föreståndare Ulf Johansson kommenterar.

Photo by Kai Pilger on Unsplash

 

Man kan konstatera att e-handeln har för de flesta sektor vuxit rejält. Samtidigt som detta har hänt har det generellt sett varit ganska tyst kring andra aspekter på e-handeln, t ex hur hållbart är e-handel egentligen (jämfört med att vi kör till butiken och tar med oss varorna hem själva)?

För det första bör man konstatera att hållbarhet är ett sammansatt ord. Det består av flera olika delar. Det som brukar kallas ekologisk hållbarhet är kanske det som de flesta förknippar med hållbarhet (klimatförändringar och uppvärmning av jord/atmosfär). Frågan är bara vad vi vet kring denna del av hållbarhet och e-handel. Henrik Pålsson med kollegor vid förpackningslogistik på LTH publicerade en studie för ngt år sedan som pekade på att traditionell handel har större påverkan på miljön (dvs att det går åt mera energi) än e-handel. Studien framstår som trovärdig eftersom den är (fakta)granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Själv tror jag – nota bene, tror, jag har ännu inga bevis – att detta har förändrats med e-handelns ökande volymer (och ökade returer etc). Och har det gjort det, och volymerna fortsätter att öka, sitter vi på en tickande (miljö) bomb.

Hållbarhet är dock mer än ekologi. I hållbarhet finns också ekonomiskt hållbarhet; alltså går det att göra detta på ett sådant sätt att vi genererar rimliga avkastningar till aktieägare och framtida investeringar. Här skulle jag säga som engelsmännen; the jury is still out on this one! Visst försäljningen ökar men hur är det med vinsten? Är det fortfarande så att det växer men det gör också kostnaderna i en sådan utsträckning att verksamheten går egentligen inte ihop (ekonomiskt). Sist jag kollade är det rätt få av de rena e-handelsbolagen som faktiskt tjänar pengar. Även inom de traditionella aktörerna har e-handeln svårt att få ihop bokslutet utan röda siffror; det ryktas att Tesco, efter att ha jobbat med e-handel med mat i drygt 20 år, ännu inte rapporterat svarta siffror för denna del (Ocado, en renodlad nätaktör, sägs vara den enda som driver lönsam e-handel med mat i Storbritannien). Här kan man också undra över (risk)kapitalets uthållighet; hur länge accepterar man förluster i denna verksamhet? Det börjar ryktas att man tröttnat, en av de stora bovarna i dramat är – ja just det – logistiken och problemen att ta betalt för att man faktiskt gör ngt som kunderna själva gjort i många år; transportera hem prylarna man köpt. Detta tillsammans med plockningen av varor inom e-handeln sägs vara de stora kostnadsdrivarna, varför Ocados automatisering är attraktivt. Men när kommer vi som kunder att få betala för vad det kostar att skicka hem prylarna?

Det tredje perspektivet på hållbarhet, den sociala delen, har i utländska media rapporterats mer än i svenska media (t ex i The Guardian). Här talar man inte sällan om de villkor under vilka människor arbetar tex på Amazons olika lager, eller hur villkoren ser ut för chaufförer som kör ut Amazons varor till kunder. Sydsvenskan uppmärksammande under hösten 2020 matleverantören Foodora och de orimliga villkor de som levererade för Foodora arbetade under. Idag finns ett kollektivavtal, mkt bra men varför tecknades ett sådant först efter Sydsvenskans granskning? Och här finns säkert fler leverantörer som förtjänar att granskas. Apotea har nämnts och så har Zalando. I Amazons fall är det underligt att den sidan av debatten nästan uteblivit när Amazon kom till Sverige. Varför är det inte intressant att granska om Amazon gör rätt för sig eller inte? Man har ett track record (bla i Storbritannien) av att inte betala skatt eller betala väldigt lite skatt, samtidigt som Jeff Bezos försäkrar att de anställda är det viktigaste företaget har. leveranser handlar i grunden om mänskliga rättigheter – ställen och platser där människor trivs.

Så är e-handel egentligen hållbart i längden? Igen, the jury is still out on this one!


Ulf Johansson
Professor och föreståndare vid Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.