lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar - Den fjärde handelsplatsen

Publicerad: 2018-03-19

Varför Amazon skrämmer svensk handel

I dagsläget dominerar tre olika handelsplatser svensk handel; cityhandel, externhandel och internethandel. Framledes komm er vi att se ett ökat inslag av en fjärde handelsplats, nämligen plattformar eller plattformsaktörer (multi-sided platforms)iuiuyew. Som namnet antyder är det en aktör som agerar från en plattform (marknadsplats) som knyter samman kunder och leverantörer. Sådana har alltid funnits men i takt med digitaliseringen blir deras konkurrensförmåga och fördelar mkt tydligare. Två stora plattformsaktörer med anknytning till handel är Amazon (ursprung USA) och Alibaba (ursprung Kina).

Fråga om när, och vad följderna kommer att bli, Amazon kommer till Sverige är ett huvudtema i debatten kring handeln Sverige sedan ett tag tillbaka. Att konkurrensen kommer att öka för både handel och varumärkesleverantörer är nog klart, tex har Amazon på en hel del marknader ett erbjudande som täcker över väldigt många områden från mat, till böcker, vitvaror, och också tjänster (Amazon Prime) där man också utmanar varumärkesleverantörer som prisdifferentierar mellan regioner i världen. Vad som kommer att lanseras i Sverige är ännu kanske osäkert, åtminstone for oss som står utanför Amazons inre krets. 

En av Amazons – och många plattformsleverantörers – fördelar är att man kan erbjuda det man kallar ’long tail’ alltså ett stort och brett sortiment som vanliga fysiska butiker svårligen klarar att erbjuda. Amazon har också en förmåga – som många handelsföretag avundas – att känna sina kunder och kunna ge erbjudanden som bygger på kunskap om kunden (genom tidigare köp etc). Man har dessutom – via partners och drift i egen regi – ett logistiskt nät som möjliggör snabba och precisa transporter. Det senare är en fördel i det som är en akilleshäl för merparten av e-handeln i Sverige, nämligen snabba leveranser. Här återstår det att se hur väl det går att överföra Amazons logistik fördel till Sverige, där b2b logistik (i kontrast till Amazons b2c) dominerar. 

Amazons framgång i Sverige kommer att bero på om man lyckas erbjuda en bra varu- och tjänste-mix, kombinerat med konkurrenskraftiga priser (Amazon är sällan billigast, men heller inte dyrast) och en logistik som gör att just leveranstider inte blir en akilleshäl (som det nu är för mkt av e-handeln i Sverige). Sedan dras också Amazon med ett antal ’skandaler’ som det skall bli intressant hur man hanterar i Sverige. I brittiska dagstidningar har man under flera år kunnat läsa om omänskliga arbetsvillkor (och löner) bland anställda i Amazon’s varulager/distributionscentraler – och dito arbetsvillkor för alla de entreprenörer som skall leverera varor till kunder för kanske bara några tior/paket (man utnyttjar således det som brukar kallas gig economy). I Storbritannien talas det allt oftare om det ohållbara i e-handelns förlitande på b2c logistik där vår infrastruktur – som inte är byggd för detta – pressas till det yttersta.

Snarare än att oroa sig för Amazon hade det varit bättre om svenska detaljhandelsföretag inslipade och utveckla sitt eget erbjudande där Amazon har svaga punkter – som i upplevelse (det är ju i dagsläget on-line vi möter Amazon), som i logistik, som i ansvarstagande och CSR-frågor. Inte minst logistiken blir en utmaning för Amazon när man flyttar sig från USA och Storbritannien till mindre utvecklade Sverige. Är vi intresserade av Amazon även när leveranstiderna blir för långa? Att traditionell in-store detaljhandel är känslig för on-line konkurrens av den typ som Amazon representerar är känt. Men om man inte vässar det man är bra på och förbättrar områden där man kan konkurrera med Amazon utan istället väntar med andan i halsen har redan Amazon vunnit innan de kommit till Sverige.

Ulf Johansson Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.