lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Corona och detaljhandeln – några lärdomar så här långt

Publicerad: 2020-06-02

Ulf Johansson för fram en del reflektioner som inte hörs i Covid-19 debatten men som han uppfattar som ytterst centrala för framtiden.

Photo by Adrien Delforge on Unsplash

Det saknas ju inte åsikter, insikter och reflektioner om Covid-19 effekter på näringsliv och handel. Mest kortsiktiga effekter har varit i fokus – uppsägningar, omsättningsminskningar etc – men också en del om långsiktiga effekter på bransch strukturer etc. Nedan för jag fram en del saker som jag inte hört i debatten men som jag uppfattar som ytterst centrala för framtiden.

En lärdom handlar om att Covid-19 tog (nästan) alla med total överraskning, ingen och jag säger INGEN i handeln hade detta och dess konsekvenser på sin radar. Varför? För att ingen såg det komma? Hur kan det vara så att ingen såg Covid-19 förrän det stängde av halva handeln? Fanns det inga tecken? Jovisst fanns det tecken, vi hade den senaste 10 års perioden fått två varningar – däribland senast Svininfluensan. 2015 publicerade TedTalk en presentation av Bill Gates där han konstaterar att vi är inte redo för nästa virus utbrott. En nästan kuslig förutsägelse, varför ledde inte den till att organisationer förberedde sig? En av världens mest inflytelserika personer varnar! Varför fanns det då inte alls på detaljhandels företagens radar? Detaljhandel handlar om att samla mkt människor på små ytor, gärna under ganska lång tid. Jag tror att man inte såg det för att de flesta detaljhandelsföretag är väldigt upptagna med vad som händer idag, det är få detaljhandelsföretag som lägger tid på riktig omvärldsspaning. Omvärldsspaning – som ofta går under namnen Business Intelligence eller Market Intelligence – är en otroligt viktig strategisk verksamhet i en organisation, det är där man lägger grunden för sin strategiska verksamhet. I många organisationer jag jobbat med under åren är dock detta den del av det strategiska arbetet som man ägnar MINST tid åt. Jag har suttit med ledningsgrupper som har haft svårt att få upp intressent ens 10 minuter för omvärldsspaning. Man vill gärna snabbt lämna denna – som man upplever det – oproduktiva analysverksamhet och börja göra. Men då väljer man bort handlingsberedskap och som en god kollega till mig brukar säga; du kan aldrig kompensera fel riktning med ökad hastighet. Med mer tid och kunskap kring omvärldsspaning kan man som företag vara bättre rustad i en komplex värld! Jag hoppas det är en lärdom detaljhandelsföretagen tar med sig från Covid-19. 

Sedan hoppas jag att detaljhandeln snabbt förmår att snabba på sin formatutveckling och utveckla format som både är attraktiva och säkra. Det är i alla fall en ny dimension – säkerhet – som man inte tänkt på tidigare och det skall bli intressant att se vad som händer här och vem som är först ut med nya spännande format eller ombyggnader av gamla format. För detta är viktigt och i det långa perspektivet kan det handla om den fysiska butikens överlevnad. Kanske är det så att den framtida fysiska butiken är helt utan personal – vi ser den trenden redan – eftersom personalen går från att vara en tillgång till att vara en riskfaktor.

Det för mig till den tredje lärdomen och det är just personalens roll i den fysiska butiken. Många kedjor brukar säga att de satsar på personlig försäljning, personalen utbildas för att kunna sälja etc. Samtidigt så är ju just det i Covid-19 (eller andra pandemier) inte den bästa vägen framåt. Istället är det kanske bättre att butikerna sätts upp så vi kunder klarar oss själva. Men även där brister dagens butiker. Konsulterna Sofia Valentin och Åsa Parsmo i CX First konstaterar – utifrån ett mkt gediget datamaterial – att den mekaniska försäljningen i butiker (alltså layout etc som skall göra att vi själva kan göra val i butiken, utan personals hjälp) i de flesta fall är undermålig. Så även här finns alltså en hel del att göra!

Ulf Johansson

Professor i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och föreståndare för
Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.