lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Centrum kommenterar: Butiksdöd och behov av förändring

Publicerad: 2018-02-13

Det är inte bara Carl Andersson som ställts inför stora problem med en tilltagande e-handel.

Nyligen gick en handelsinstitution i graven - men det är det inte många som vet. Har du någonsin hört talas om Carl Anderssons Herr- och Dammodehus? Skulle inte tro det. Klädhandlaren Carl Andersson var i många år en utrotningshotad och lite udda fågel som självmant valt att stå vid sidan av utveckling och bara köra vidare med sin fysiska butik. Det gick som det gick. I lördags hade man utförsäljning och sista dagen då man höll öppet efter 144 år i branschen. Carl Anderssons verksamhet har varit igång sedan 1873 och sedan 1893 har butiken funnits på samma ställe i centrala Hässleholm. Det är inte bara Carl Andersson som ställts inför stora problem med en tilltagande e-handel.  

Jag ska försöka undvika att sälla mig till skaran som pratar om en förstående och utbredd butiksdöd, men kan inte låta bli att förundras över hur överraskad branschen är av konsekvenserna av att man inte följt med i utvecklingen och istället förlitat sig på sin traditionella affärsmodell. Det är oundvikligt att den fysiska butikens roll förändras, men frågan är hur långt efter den fysiska handeln har halkat efter. 

Handeln i stort upplever just nu en förändring där vi får gå tillbaka till efterkrigstidens snabba format- och konceptutveckling för att hitta liknande dramatik. Om man tittar på handelns hela kundrelation så behövs butiken fortfarande, och de som hela tiden pratar om tillväxten i e-handeln glömmer ibland bort att en stor del av tillväxten inte sker på bekostnad av handeln utan tack vare kombinationen av både e-handel och fysisk butik. Tillväxten inom e-handeln drivs på av handeln med sin huvudsakliga verksamhet koncentrerad till den fysiska butiken - det handlar om en förflyttning av försäljningen. Förflyttningen skapas av ett förändrat kundbeteende, som i sin tur drivs på av att kunden sedan ett par år tillbaka har de tekniska förutsättningarna och mognaden som krävs.

De senaste veckorna har vi läst om H&M’s tilltagande problem och hur man planerar att stuva om i sitt butiksnät och sin erbjudandemix för att överleva. För att överleva. H&M är bara ett exempel, men ett anmärkningsvärt sådant.  Det verkar som att det inte bara är i det småskaliga som vi kan hitta exempel på företag som tillsynes ganska aningslöst överraskats av att e-handeln skulle ställa till det så pass mycket. Det är många av handlarna som har sin huvudsakliga verksamhet koncentrerad till den fysiska butiken som just nu snabbt behöver tänka om. Allt är dock inte nattsvart. Heminredningsföretaget Hemtex började sin resa mot att möta kunden i flera olika kanaler för ett antal år sedan. I år rapporterar man en omsättningstillväxt (om än någon procent), vilket i mångt och mycket beror på att man lyckas parera en förlorad försäljning i butiken med en ökad försäljning på nätet. Hemtex tillhör den skara av handlare som anpassar sig, och som därför sannolikt har goda chanser att överleva.

I många svenska städer ser vi just nu en tilltagande nedsläckning av butiker, något som förstås oroar både de som arbetar med centrumplanering och de som äger fastigheterna. Handeln arbetar just nu febrilt med att hitta nya integrerade lösningar, och en balans i erbjudandemixen som stämmer bättre överens med verkligheten och en del av lösningen ligger i samverkan och krafttag från samtliga inblandade parter. Inget kommer att lösa sig av sig självt. Den som sitter aningslöst och väntar kommer att få vänta länge, och förgäves. Det kommer att behövas krafttag för att bibehålla den fysiska butikens relevans i det nya handelslandskapet.

Jens Hultman, Docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och koordinator för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Jens Hultman

Docent i företagsekonomi vid
Ekonomihögskolan i Lund och koordinator
för Centrum för handelsforskning vid
Lunds universitet
.