lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Cecilia Fredriksson tog plats på scen i Göteborg

Publicerad: 2016-03-15

Professor Cecilia Fredriksson var inbjuden som talare på två konferenser i Göteborg i förra veckan.

Professor Cecilia Fredriksson, som är del av styrgruppen för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet och som leder forskningsgruppen Retail Destination, var inbjuden som talare på två konferenser i Göteborg i förra veckan.

Cecilia var inbjuden som talare när  Gothenburg Research Institute - Handelshögskolans tvärvetenskapliga forskningsinstitut - firade 25 år. Cecila talade på temat "Cultural mapping and the production of creativity". Se programmet i sin helhet här.

Cecilia var också inbjuden som talare på D-Congress, f.d Distanshandelsdagen där hon talade på den akademiska scenen på temat "Hållbar konsumtion mellan krav och kreativitet". Se programmet i sin helhet här.