lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Att sälja hållbara produkter

Publicerad: 2014-11-06

Ny rapport om hur butiker arbetar med hållbarhet och strategier för att minska sin miljöpåverkan.

Cecilia Fredriksson och Christian Fuentes som båda är verksamma vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar resultaten från projektet ”Gröna butiker: Hållbar handel och värdeskapande praktiker” där de har belyst detaljhandelns strategier för håll­barhet och hur dessa kan omvandlas till meningsfulla och värdeskapande handlingsmönster för hand­lare och konsumenter. Rapporten är del av Handelns Utvecklingsråds rapportserie.

Läs hela rapporten här.