lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Artificiell intelligens i handeln

Publicerad: 2019-04-05

En mycket givande workshop om artificiell intelligens inom handel hölls i Helsingborg i veckan

Ulf Johansson, föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, inledde seminariet som samlade 100 antal deltagare i Helsingborg. Han betonade vikten av att AI behöver gälla både hur man kommer närmare kunden (vad vi gör – marknadseffektivitet) som hur handel gör saker (kostnadseffektivitet). Karl Åström, professor och ansvarig för AI nätverket inom Lunds universitet, AIML, gav oss all an grundkurs i AI, med tyngdpunkt på Machine Learning och Computer vision, samt illustrerade hur dessa tekniker kunde användas i handeln och vad de kunde användas till.

Håkan Jonsson, från Zalando berättade om hur Zalando arbetar med AI på olika nivåer och i olika sammanhang. Här får man intrycket av att AI är en integrerad del i hur man arbetar med olika frågor. Zalando är ju också det man brukar kalla ett born digital företag, hela affärsidén bygger på att den digitala tekniken är väsentlig för affärsmodellen. Håkan berättade om hur han och hans team jobbar med att skapa bättre beslutsunderlag – baserat på att man använder mer och mer data om tidigare beteende och andra datapunkter – för inköparna i organisationen. Han berättade också om de utmaningar detta innebär, inte minst vad gäller att kunna övertyga inköparna om att den nya typ av underlag de nu kan få och använda, är bra och användbart.

Det andra företaget som presenterade på seminariet är inte ett företag för vilket det digitala är en del av den ursprungliga affärsmodellen utan snarare tvärtom. Johan Andersson (INGKA Group Digital) menade dock att IKEA alltid haft ett stort intresse för kundmötet och att under delar av IKEAs existens fanns personal shoppers som en del av affärsmodellen. Problemet med den lösningen på att skapa ett bra kundmöte är att den inte är skalbar utan stora kostnader. I IKEAs fall handlar AI bland annat om att göra mötet med kunderna ännu bättre. Johan talade bland annat om hur man kan använda AI för identifikation av kunder, för att reducera friktion i kundmötet, för att underlätta produktval och för att skapa inspiration.

Till sist pratade Stefan Larsson, jurist, rättssociolog och anställd på Institutionen för Teknik och Samhälle, LTH, om de studier kring etik, transparens och integritet som han och några kollegor bedrivit och fortsätter att bedriva. Han menade bland annat att en viktig fråga för handel är att i bakvattnet av ökad användning av data från och om kunder att bygga förtroende för att uppgifterna om kunderna används på ett för kunderna bra sätt.