lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Är det rimligt att satsa på det personliga kundmötet i den fysiska butiken?

Publicerad: 2020-04-21

Centrum för handelsforsknings första webinarium var ett stort succé.

Vid Centrum för handelsforsknings webinar igår – som arrangerades tillsammans med CXFirst - berättade om intressanta resultat kring personalens roll i den fysiska butiken. Dels gjorde vi detta utifrån Ulf Johanssons och Kristina Bäckströms forskning kring personalen och kundmötet (pågående studie), des berättade Sofia Valentin och Åsa Parsmo om deras arbete med personlig och mekanisk försäljning och personalens roll (avslutad studie). Utgångspunkten var att många kedjor framhäver personalen i butiken som central i kundmötet. En lovvärd ambition men kan man leva upp till det och är det en vettig strategi? Det var temat för webinariet som mkt också kom att handla om det som måste komplettera den personliga försäljningen, nämligen den mekaniska försäljningen.

Till höger kan du ladda ner presentationen som pdf eller kolla på det inspelade webinariet.

Länkar

Ladda ner presentationen som pdf.

Kolla på det inspelade webinariet.