lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Lansering: Tillit eller tvång? Kunders förtroende för handelns datainsamling

Seminarium

Digitaliseringen av handeln gör den mer effektiv och ökar tillväxten. Samtidigt känner konsumenter en oro över bristande transparens, vilket kan skada den tillit mellan handlare och kund som är central i en fungerande marknad. Hur ska vi få till en handel som är både nytänkande och trygg?

Photo by Simon Bak on Unsplash

 

Datum: 8 december 2020
Tid: Kl 13.00-14.00
Plats: Online

I ett forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet har forskaren och docent Stefan Larsson i samverkan mellan Lunds universitet och Fores analyserat ett representativt urval av svenska konsumenters inställning till hur handeln använder deras data, om rimligheten i utbytet och kunskapen om tredjeparters inblandning. Projektet syftar till att bättre förstå relationen mellan tillit och transparens när det gäller kommersiell insamling av konsumenters data. Studien visar bland annat att många konsumenter upplever en bristande kontroll över sin data och att svenska handlare kan göra mer för att stärka kundernas förtroende.

Rapportförfattare är Stefan Larsson, Theodor Emanuelsson och Sara Thiringer. Datainsamling har skett med hjälp av Novus.

Vid lanseringen kommer rapportförfattarna presentera rapporten och de huvudsakliga resultaten, efterföljt av paneldiskussion med inbjudna representanter från handel och konsumentintressen.
 

Medverkande

  • Katarin Dahlgren, Head of CRM Analytics, Coop
  • Sinan Akdag, digital expert, Sveriges Konsumenter
  • Anna Felländer, grundare, AI Sustainabilty Center
  • Sara Thiringer, projektassistent, student vid Lunds universitet, medförfattare till rapporten
  • Theodor Emanuelsson, projektassistent, student vid Lunds universitet, medförfattare till rapporten
     

Läs mer om livesändning och registration.

 
8 december 2020
13:00–14:00

Lokal

This is an online meeting.