lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Artificiell intelligens i handeln

workshop

Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande. Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

 

Lokal: Studio H55, Parapeten 2, 252 67 Helsingborg

 

Program:

8.30 - 9.00 Kaffe och mingel

9.00 - 9.10 AI i handeln – hot eller möjlighet?
Ulf Johansson, Professor i Företagsekonomi vid Ekonomihögskolan Lunds universitet och Centrumledare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

9.10 - 9.50 Datorseende och maskininlärning för att analysera kunder och deras beteenden
Karl Åström, Samordnare för det industri/akademiska nätverket AIML@LU

9.50 - 10.30 Från beslutsstöd till automatisering
Håkan Jonsson, Zalando Operations Data Products

10.30 - 10.40 Fika 

10.40-11.20 AI i det digitaliserade kundmötet – för stöd och skalbarhet
Johan Andersson, INGKA Group Digital

11.20 - 12.00 AI - Plattformisering och transparens på konsumentmarknader
Stefan Larsson, Universitetslektor vid Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola 

12.00 Avslutning med mingellunch

 

Anmäl dig
 

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms).

 
2 april 2019
09:00–12:00

Kontakt

Carys Egan-Wyer

info@handel.lu.se