lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens butik - upplevelser

Workshop

Under 2017 anordnar Centrum för handelsforskning tre workshops kring framtidens butik med tre olika teman; digitalisering, upplevelser och hållbarhet. Temat för den andra workshopen är upplevelser.

Ett av de mest diskuterade ämnena inom handeln det senaste året har varit den framtida fysiska butiken (engelskans brick & mortar) – det gäller inte minst den senaste NRF:s Retail’s Big Show i USA. E-handelns tillväxt är stark, men vi vet också att inom överskådlig tid kommer den fysiska butiken fortfarande vara den där flest handlar. Samtidigt är de flesta eniga om att en förändring av den fysiska butiken kommer och behöver genomföras. En hel del av dessa förändringar har att göra med att minska glappet mot onlinebutiken, andra har att göra med ökat serviceinnehåll.

Hur den framtida fysiska butiken kan och behöver ser ut och utformas är temat för tre workshopar som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar tillsammans med Handelsrådet.

Resultaten från workshoparna samt sammanfattningar av talarnas input ska publiceras i bokform under början av 2018. Efter varje tillfälle kommer ett sammandrag av workshopen publiceras.

Upplägg
Workshoparna inleds med fyra till sex keynotetalare som ger sin input på det aktuella temat, sen får deltagarna arbeta i mindre grupper kring temat. Efter en kort redovisning från de olika grupperna avslutas workshopen. Lunch ingår.

Medverkande
Mer information kommer.

Anmälan
Workshoparna är kostnadsfria. Mycket begränsat antal platser. Är du intresserad anmäl dig snarast. Du kan anmäla dig till alla workshopparna eller någon enskild. Anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms).

Den första workshopen i serien tog plats i Lund den 29 maj, tema digitalisering.
Den tredje workshopen i serien tar plats den 20 november i Helsingborg, tema hållbarhet.

 

OM HäNDELSEN

Tid: 25 september 2017 kl. 10.00-15.00

Plats: Lokal meddelas senare