lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskningsseminarium

Seminarium

Forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet presenterar sin forskning den 3 april.

  • Programchef för Kunniga kunder forskningsprogrammet Cecilia Fredriksson presesnterar senaste forskningsresultaten.
  • Kerstin Gidlöf, forskare i kognitionsvetenskap, presenterar forskning kring visuell uppmärksamhet och den roll det spelar i våra beslut. Hon förklarar hur värdet vi tilldelar ett objekt kan öka bara av att vi tittar på det. 

Seminariet kommer att hållas på Campus Helsingborg - sal C729. 

OM HäNDELSEN

Tid: 3 april 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: C729, Campus Helsingborg