lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kalendarium

Workshop

Framtidens livsmedelshandel och konsumtion

Det tvärvetenskapliga forumet LU Food Faculty bjuder tillsammans med Centrum för...

31 januari 2019 kl. 13:00–16:00

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid Lunds universitet ...

11 mars 2019 kl. 10:00–12:00

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid Lunds universitet ...

6 maj 2019 kl. 10:00–12:00