lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Kalendarium

Workshop

Framtidens butik - upplevelser

Den andra av Centrum för handelsforsknings tre workshops kring framtidens butik ...

25 september 2017 kl. 10.00-16.00

Seminarium

Forskningsinblick 2017

Seminarium: Forskning med nytta för handelsnäringen

5 oktober 2017 kl. 12.00-16.30

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid lunds universitet ...

9 oktober 2017 kl. 10.00-12.00

Seminarium

Forskningsseminarium

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid lunds universitet ...

6 november 2017 kl. 13.00-15.00

Seminarium

Hur ser framtidens butik ut? Digitaliserad handel förändrar både varuflödet och kundmötet

Under jubileumsåret bjuder Ekonomihögskolan in till en ny seminarieserie, "Ekono...

15 november 2017 kl. 19.00-20.00

Workshop

Framtidens butik - hållbarhet

Den tredje i Centrum för handelsforsknings tre workshops kring framtidens butik ...

20 november 2017 kl. 10.00-15.00

Seminarium

Forskningsseminarium inkl julfika

Forskare och doktorander vid centrum för handelsforskning vid lunds universitet ...

11 december 2017 kl. 13.00-16.00