lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Framtidens fysiska butik - hållbarhet

CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING

Den tredje workshop i serien om förändring och utveckling av den fysiska butiken ges i Helsingborg den 20:e november.

Preliminär agenda

0930-1000
•    Fika och mingel

1000-1015
•    Välkommen, Jens Hultman presenterar dagens tema och uppläg

1015-1045 - Från linjärt till cirkulärt: Hur omsätter klädföretag hållbarhetstankar till praktik?
Johan Jansson är docent vid Ekonomihögskolan i Lund och är affilierad forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Johans forskning berör främst hållbar konsumtion och CSR/hållbarhet bland småföretag. Han har bland annat forskat på konsumenters val av så kallade miljöbilar, etiska och miljöinriktade finansiella placeringar, och klädföretags hållbarhetspraktiker.

 

1045-1115 – Lindex arbete med hållbarhet
Ingela Lind är miljöchef på Lindex. Lindex är en etablerad modekedja på Europas modemarknad med cirka 480 butiker på 18 marknader. Lindex hållbarhetsarbete är mångfacetterat, och Ingela Lind kommer att, utöver att ge en överblick av företagets hållbarhetsarbete, att tala om initiativet One Bag Habit med målet att minska mängden plastpåsar och Lindex arbete med textilinsamling.

 

1115-1145 - Hur resonerar konsumenter i butik kring hållbarhet? 
Ulf Elg är professor vid Ekonomihögskolan och är affilierad forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. Ulf Elg forskar bland annat kring handel och hållbarhet med speciellt fokus på samspelet med olika intressenter. Han har gjort studier av hur svenska detaljhandelsföretag samarbetar med leverantörer i utvecklingsländer och av hur ett handelsföretag arbetar med extern och intern kommunikation kring hållbarhetsfrågor.

1145-1315
•    Lunch och gruppdiskussioner

 

1315-1345 – Fokusområden i ICAs hållbarhetsarbete
Maria Smith är chef för hållbarhetsstrategi & utveckling på ICA. ICA Gruppen är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel, och i slutet av 2016 hade gruppen över 2100 hel- eller handlarägda butiker och apotek. Maria Smith kommer att tala om ICAs hållbarhetsarbete och fokuserar i sin presentation på klimatarbetet i verksamheten och hur ICA arbetar med att stödja kundernas hållbara val.

 

1345-1415 - Hållbarhet som service: personalens hållbarhetsarbete i butiken 
Christian Fuentes är docent vid Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap och forskare vid Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet. Christians forskning fokuserar på hållbarhet och digitaliseringen i handeln. Han har forskat om hållbarhet i butiken, hållbar marknadsföring, etisk konsumtion, och digitaliseringen av shopping.

1415-1445
•    Fika och fortsatt diskussion i grupperna, förberedelse av kortare sammanfattningar av slutsatser i gruppen (5 min pres)

1445-1515
•    Grupperna presenterar
•    Hur går vi vidare?

Lokal

Mindpark, Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg. Rum E7 (7:e plan).

Anmälan

Det finns ett fåtal platser kvar till workshopen. Anmäl dig snarast.

Workshoparna är kostnadsfria men ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms).