lu.se

Centrum för handelsforskning

Campus Helsingborg | Ekonomihögskolan | LTH - Lunds Tekniska Högskola

Forskning

Centrum för handelsforskning

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel.

Kärnan i verksamheten på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet utgörs av forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg. Utöver de projekt Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet driver så finns även ytterligare ett par affilierade projekt knutna till oss och fler kommer det att bli i framtiden. Under rubrikerna, Publikationer, Forskare, Forskargrupper och Projekt kan du läsa mer om vad som händer vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet just nu.